Slik ser det ut i en tunnel etter en brann. Bildet er fra Skatestraumtunnelen 2015.
Slik ser det ut i en tunnel etter en brann. Bildet er fra Skatestraumtunnelen 2015.

20 tunnelbranner i året

Hvert år skjer det ca. 20 branner i de 1.100 tunnelene på riks- og fylkesvegnettet. Risikoen er lav, men ulykkespotensialet er høyt. Ingen har omkommet som følge av brann i vegtunnel i Norge ifølge Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

Rent statistisk er det minst like trygt å kjøre i tunnel som på resten av veinettet.

- Men brann og ulykker skjer. Det er viktig at tunnelene er utrustet slik at redningsmannskap kan jobbe effektivt og at bilister kan redde seg ut i en krisesituasjon, sier sjefingeniør Gudmund Nilsen i Statens vegvesen.

 20 i året

Årlig er det ca. 20 branner i de 1.100 tunnelene på riks- og fylkesveinettet.

41 tunneler har høy stigning – definert som mer enn seks prosent stigning. Disse står for 44 prosent av brannene i perioden 2008–2011.

- Med over 1.100 veitunneler må vi forvente branner i veitunneler som for veinettet ellers. Det er viktig at vi analyserer de branner som skjer slik at vi kan redusere skadeomfanget. Vår visjon er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i ulykker på veinettet - og det inkluderer selvsagt tunnelene, sier Nilsen.

En viktig forskjell er imidlertid; når et kjøretøy brenner i friluft blir veien stengt en kort periode og reparasjonskostnadene er relativt små - når det samme skjer i en tunnel kan veien bli stengt i ukesvis og kostnadene bli store for samfunnet.

200 oppgraderes

EUs tunnelsikkerhetsdirektiv ivaretas ved utbedringsprosjektet av tunneler over 500 meter på riksveinettet. Det er utarbeidet planer for 200 tunneler som skal oppgraderes innen april 2019. Dette arbeidet er mange steder allerede i gang.