Bilde fra den kontrollerte sprengningen av den skadde brua.
Bilde fra den kontrollerte sprengningen av den skadde brua.

Vegvesenet anmelder grunneier etter brukollaps

Statens vegvesen anmelder grunneieren ved Skjeggestadbrua som kollapset i februa 2015.

Publisert Sist oppdatert

Brua ble ødelagt da det gikk et leirskred som ifølge en rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble utløst av massepåfylling en entreprenør holdt på med i nærheten av brua.

Men Vegvesenet anmelder ikke primært grunneieren for at denne skal bli straffet.

– Vårt poeng er ikke å straffe folk, men vi ønsker å få belyst saken best mulig, og det gjøres gjennom en slik anmeldelse, sier Kjell Inge Davik, regionvegsjef i Statens vegvesen region sør til NRK.

Brua i det nordgående løpet på E18 Skjeggestadbrua ble åpnet for trafikk 26. juni 2015, etter å vært stengt på grunn av kollapsen på brua i det sørgående løpet. Ny bru i sørgående løp skal være ferdigbygget sommeren 2016.