Ski nye stasjon.
Ski nye stasjon.

Spansk selskap innstilt til 2,5 milliarders-kontrakt

- Vi ser frem til å samarbeide med Obrascón Huarte Lain S.A.(OHL) sier Erik Smith, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Jernbaneverket har innstilt det spanske selskapet Obrascón Huarte Lain S.A. til å gjennomføre totalentreprisen for bygging av nye Ski stasjon og dagsonen mellom Langhus og Ski. Dette er den tredje av i alt seks store EPC-kontrakter for bygging av Follobanen mellom Oslo og Ski.

Kontrakten er på rundt 2,5 milliarder kroner, og Follobaneprosjektet har mottatt mange kvalifiserte tilbud. Kontrakten vil være innenfor budsjettforutsetningene. Signering av EPC Ski skal etter planen skje i begynnelsen av august, og arbeidet igangsettes umiddelbart etter signering.

Fem selskaper prekvalifisert

I likhet med de andre større totalentreprisene for Follobanen har også EPC Ski vært i en størrelsesorden som har vekket interesse hos internasjonale aktører.

Tilbudene er blitt nøye evaluert, og valg av entreprenør er gjort ut fra en samlet vurdering av økonomi og prosjektgjennomføring. Kontrakten signeres i begynnelsen av august etter at fristen for innsigelse er utløpt.

Første kontrakt i Norge

Obrascón Huarte Lain S.A.(OHL) har en verdensomspennende virksomhet med et bredt spekter av prosjekter – deriblant omfattende erfaring fra infrastruktur for jernbane. Selskapet har sin historikk tilbake til 1911, og har i dag aktiviteter i flere verdensdeler.

OHL har også erfaring fra bygging av høyhastighetsbane bl.a. i Europa. Kontrakten for Follobaneprosjektet vil være selskapets første entreprise i Norge.

- OHL tilfredsstiller våre krav til konkurransedyktig pris, kombinert med omfattende internasjonal erfaring. Videre har selskapet vist god evne til å etablere seg med krevende prosjekter i nye markeder. De kan tilby teknologiske løsninger og høyt kompetent personell med erfaring fra tilsvarende entrepriser. Vi ser frem til å starte samarbeidet med OHL, sier Erik Smith, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet.

Krevende prosjekt

EPC Ski er et både krevende og allsidig oppdrag med grensesnitt mot mange aktører.

Der Follobanens tunnel munner ut i sør vil kontrakten ha grensesnitt mot Follobanens totalkontrakt for tunnel (EPC TBM). I dagsonen mellom Langhus og Ski fortsetter Follobanens dobbeltspor ut fra de to separate tunnelløpene. Her skal det bygges tunnelportaler, gjennomføres oppgradering av den eksisterende Østfoldbanen og bygges forbindelsesspor øst og vest.

I tillegg skal det i anleggsområdet nord for Ski stasjon bygges driftsveier, beredskapsplasser, støyskjermer, med mer.

Omfattende stasjonsarbeider

I sentrum av Ski bygges den nye Ski stasjon som skal ha seks spor, tre midtplattformer og en ny stor undergang.

Videre skal det bygges reisetorg både på øst- og vestsiden, med parkeringsområder for bil og sykkel, en ny bussterminal, diverse tekniske bygg og vendespor sør for Ski.

Inkludert i kontrakten er også riving av eksisterende Nordbyveien bru over jernbanen, som skal erstattes med en ny og større bru. Oppdraget omfatter også signalsystemer både i dagsonen og på Ski stasjon.

STILLING LEDIG: