Fem tilbud på riksvei 80-prosjekt

Tilbudene varierte fra ca. 368 mill. til ca. 532 mill. kroner.

Publisert Sist oppdatert

Fem vil bygge vei, bruer, underganger og gang- og sykkelveier vest for Bodøtunnelen. Anleggsstart i Olav V gate til høsten.

Disse kom med tilbud:

Tilbudsnr.

Tilbyder

Tilbudssum ekskl. mva.

1

M3 Anlegg AS

384.069.544,36

2

Veidekke Entreprenør AS

447.184.320,71

3

AF - SA-Anlegg - PK Strøm

369.155.331,-

4

BL Entreprenør

388.989.981,70

5

Thore Magnussen & sønn AS

532.326.424,49

 - Nå skal vi kontrollregne tilbudene som er kommet inn, og vi tar sikte på å signere kontrakt i løpet av august. Hvis alt går etter planen, blir det byggestart i september/oktober i år, sier prosjektleder Odd Inge Bardal.

Kontrakten om arbeidene på by-siden av tunnelen omfatter blant annet:

  • Bygging av 2100 meter ny firefelts rv. 80 fra Bodøelv til og med Thallekrysset og Olav V gate fra Bodøelv til og med Gamle Riksvei.
  • Bygging av 1600 meter ny tofelts vei
  • Bygging av 2900 meter ny gang- og sykkelvei
  • Fem nye kryss/sju rundkjøringer
  • Ti bruer med lengde ca. fra 10 til 80 meter inkl. underganger for gang- og sykkelveier

Det er Olav V gate som står først på programmet i denne kontrakten. Veien utvides til fire felt med midtdeler mellom Bodøelvkrysset og Gamle Riksvei, det blir større rundkjøringer, og det blir gang- og sykkelveiundergang i krysset Olav V gate/Gamle Riksvei.

- Vi skal bygge tett på eksisterende trafikk, så vi forbereder oss godt på det som blir en krevende oppgave, sier Bardal.

Ny riksvei 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset er en del av Bypakke Bodø. Prosjektet er et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen, og inneholder mer enn hundre tiltak for de som går, sykler, kjører kollektivt eller bruker bil.