E6 Helgeland Sør består av totalt rundt 80 km vei.

Gigant-utbygging av E6

Regjeringen ønsker å starte utbygging av E6 for fire milliarder kroner med start neste høst.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Høsten 2016 starter utbyggingen av prosjektet «E6 Helgeland Sør», som har en økonomisk ramme på hele 3,97 milliarder kroner.

- E6 er den viktigste transportåren for veitransport i Nord-Norge og på Helgeland. Med utbyggingen av prosjektet «E6 Helgeland Sør» får både lokal trafikken og gjennomgangstrafikken en tryggere og bedre vei, med kortere kjøretid, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Uttalelsen kommer i forbindelse med et forslag fra regjeringen om utbygging og finansiering av de nevnte prosjektet. Forslaget omfatter flere delprosjekter og tiltak fra grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland og til Korgen. Prosjektet er en del av helgelandspakken, som ellers omfatter E6 Helgeland Nord – strekningen Korgen Bolna – som har byggestart høsten 2015.

Den sørlige delen av prosjektet omfatter bygging av rundt 80 km vei, fordelt på ni delstrekninger. For sju av strekningene vil det bli utlyst en samlet konkurranse der samme entreprenør skal stå for bygging, drift og vedlikehold i en periode på inntil 15 år, opplyser Statens vegvesen. Hæhre har nylig vunnet en slik type kontrakt på Helgeland Nord.

Les saken: Hæhre største kontrakt

- Ved å gi én entreprenør ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av lengre veistrekninger, kan vi mange steder oppnå stordrifts- og samordningsfordeler. De mange store oppgavene vi står foran på veisektoren krever at vi prøver ut en slik ny løsning med såkalte veiutviklingskontrakter. I veiutviklingskontrakten for E6 Helgeland Sør skal det etter planen legges til grunn at utbyggingen skal starte høsten 2016, sier samferdselsministeren.

Tiltakene på de sju delstrekningene omfatter utvidelse av veibredden, utvidelse av svinger, styring av bæreevne i dagens trasé, utbedring av broer og tunneler og bygging av gang- og sykkelveier.

For de to resterende delstrekningene, Kapskarmo – Brattåsen og Brattåsen – Lien, vil det bli benyttet tradisjonelle konkurranseformer, der drift og vedlikehold ikke en del av kontrakten. Her skal E6 legges i ny trasé i rundt 22 kilometer.

Utbyggingen vil redusere kjøretiden med rundt ni minutter for lette kjøretøyer og 11 minutter for tyngre kjøretøy. Strekninger med fartsgrense lavere enn 80 km/t vil bli redusert med 33 kilometer.

E6 Helgeland Sør har en økonomisk ramme på 3,97 milliarder kroner, og mesteparten (3,45 mrd) skal finansieres med bevilgninger over statsbudsjettet. De resterende 520 millionene blir krevd inn som bompenger.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS