I Hamremoen på fylkesvei 280 er trafikken blitt redusert til en brøkdel. Likevel er det brukt 25 mill. kroner på en ny rundkjøring. Og i midten står et kunstverk i form av en stålplate. Den alene kostet 130.000 kroner.
I Hamremoen på fylkesvei 280 er trafikken blitt redusert til en brøkdel. Likevel er det brukt 25 mill. kroner på en ny rundkjøring. Og i midten står et kunstverk i form av en stålplate. Den alene kostet 130.000 kroner.

Brukes pengene riktig?

KOMMENTAR: Jeg kjører en del bil. Ikke i nærheten av så mye som mange yrkessjåfører, men nok til å frustrere meg en del. Den dagen det foreløpig siste raset gikk på E-16 ved Vaksdal, var jeg i Bergen. Morgenen etter skulle jeg kjøre hjem til Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Da trafikken måtte ledes inn på FV7 langs Hardangerfjorden, ble det kaos. Den veien er så smal at det ikke er så mye plass til andre. Lykken blir ikke mer fullkommen når all tungtrafikken også ledes inn på den veien.

Ledebil langs fjorden

Når det skal kjøres med ledebil og innføres kolonnekjøring på det som er eneste omkjøringsmulighet når hovedveien inn mot Bergen er sperret, er det noe som ikke stemmer.

Nå skal det også sies at det skjer mye positivt i området. Hensikten er hovedsakelig rassikring, men en hyggelig bieffekt at noen flaskehalser blir borte.

Skjønner det koster

Jeg skjønner også at alle smale og rasutsatte veier ikke kan bygges ut på en gang. Alt koster penger, og penger er det jo ikke nok av.

Men noen steder brukes det virkelig penger. Videre østover mot Oslo kommer man på en ny fin og etterlengtet vei ved Ørgenvika langs Krøderen. Denne veien sparer deg for minst 20 minutter.

Riktignok betaler vi vår kollekt på veien, men de fleste jeg kjenner, er strålende fornøyd med den. Den har ført til en bedre hverdag for de som kjører Hallingdal.

Skulle du kjøre gamleveien rundt Noresund, er det stille. Trafikken er redusert til en brøkdel av hva den var.

Dyr rundkjøring

Ved Hamremoen er krysset alle husker fra trafikkmeldingene i påsken og andre store utfarter. Der kunne du velge å kjøre om Drammen hvis trafikken inn mot Oslo var tett over Sollihøgda. Nå er de fleste bilene borte fra Hamremo-krysset. Likevel er det bygget en ny rundkjøring der. 25 millioner blanke skatte- og bompengekroner har det gått med til å lage en rundkjøring på en vei hvor trafikken nesten er borte. Dette er en del av Sokna-Ørgenvika prosjektet på riksvei 7. I tillegg skal det bygges en gangvei der, selv om det nesten ikke bor folk i området.

25 millioner kroner er mye penger fortsatt. Jeg ble sittende å tenke på hvor mange salver som kunne blitt boret og skutt langs Hardangerfjorden for de pengene. Kunne det gjort at vi hadde sluppet ledebilene denne dagen?

Ofte er det svært lite som skal til for å bedre fremkommeligheten langs norske veier. Tenk hva en lokal "Dynamitt-Harry" kunne få utrettet langs Hardangerfjorden i løpet en sommer, hvor mange fjellknauser står ut i veien.

Dårlig prioritering

I beste fall kaller jeg det sløsing og dårlige prioriteringer. Det er like sykt som at trafikken etter 27 kilometer med vei av ypperste standard fra Ørgenvika til Sokna skal strupes igjennom en miljøgate gjennom Sokna sentrum. Denne løsningen kom etter et lokalt press fra noen få næringsdrivende. Prislappen kjenner jeg ikke, men det var mange som jobbet der lenge.