Bilde av parsellen Gildheim - Grillstad, Trondheim, juli 2013 mens arbeid pågår på E6, riksvei 706 og Haakon VII's gate.
Bilde av parsellen Gildheim - Grillstad, Trondheim, juli 2013 mens arbeid pågår på E6, riksvei 706 og Haakon VII's gate.

Uenighet om totalentreprise

Reinertsen AS har tatt ut stevning mot Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

Årsaken er uenighet om sluttoppgjør for kontrakten Gildheim – Grillstad. Uenigheten bunner hovedsakelig i hva som er entreprenørs risiko og ansvar i totalentreprisekontrakten.

Statens vegvesen inngikk 9.12.2011 kontrakt med Reinertsen om bygging av veiparsellen Gildheim – Grillstad. Dette var en totalentreprisekontrakt med kontraktssum på 235 millioner kroner.

Rotvollkrysset og utvidelse av rv. 706, E6  og Haakon VIIs gate ble ferdig i 2014 som en del av prosjekt E6 Trondheim – Stjørdal.

Konfliktråd

Saken har tidligere vært behandlet i et eget konfliktråd opprettet i prosjektet uten at dette førte frem. Formelt er søksmålet rettet mot staten ved Samferdselsdepartementet.

Brua som kollapset på Leangen i mai i 2013 var en del av samme kontrakt, men uenigheten har ingen sammenheng med denne brua eller ulykken.

Totalkostnad fire milliarder

Prosjekt E6 Trondheim – Stjørdal er et prosjekt med totalkostnad på over fire milliarder kroner. 

- Vi er kommet til enighet med entreprenørene om sluttoppgjør på de to store kontraktene om Strindheimtunnelen og resten av kontraktene i Stjørdal og Trondheim. I alt har vi fulgt opp ca. 30 kontrakter, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.