Modulvogntog-entusiast Erling Sæther tror allmenngjøring av sjåførtariff betyr at siste rest av norske utenlandstransporter forsvinner.

- Sjåførlønn mot sin hensikt

- Det eneste positive med bestemmelsen er de tilfeller der norske lastebilselskaper ansetter utenlandske sjåfører for luselønn.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport er redd allmenngjøring av godssjåførtariff kan virke mot sin hensikt. 

Tariffavtalen for godssjåfører som trer i kraft 1. juli innebærer lik minstelønn på vel 158 kroner for norske og utenlandske sjåfører. Minstelønnen til utenlandske sjåfører gjelder bare når mottaker av transporttjenesten er i Norge. 

Taper kampen

- Det skulle bare mangle at lastebileierne ikke betaler norsk lønnsnivå til egne ansatte uavhengig av nasjonalitet. Hvis kravet til allmenngjøring skulle være for å rydde i egen leir, er det helt på sin plass. Men konkurransen mot utenlandske transportører vil de tape rett og slett fordi import og eksport til Norge stort sett er bestilt og betalt utenfor landet, sier Sæther. 

Han viser til at kravstillerne av allmenngjøring mente at det skulle forhindre useriøse lønnsforhold for utenlandske sjåfører i transportbransjen, mens motstanderne mener at dette smaker av proteksjonisme og at den vil virke mot sin hensikt.

- Det er vel kjent at NHO Logistikk og Transport uttalte seg mot forslaget sammen med NHO sentralt og et flertall av NHOs landsforeninger, sier Sæther. 

Motsatt effekt

Han tror effekten blir den motsatte av hva lastebileierne og sjåførene har ønsket seg. 

- Dette fordi EU-retten, det såkalte utsendingsdirektivet og arbeidsmiljøloven sier at allmenngjøring bare kan gjøres gjeldende i de tilfellene der en internasjonal transportjeneste er avtalt med en mottaker av transporttjenesten i Norge. 

- 80% av internasjonal lastebiltransport til og fra landet er avtalt i utlandet. Det betyr at utenlandske transportører ikke er bundet av allmenngjøringen, mens norske transportselskaper derimot hvor transporten er avtalt og betalt i Norge blir bundet, sier Sæther. 

Transportene forsvinner

Sæther tror allmenngjøring betyr at siste rest av norske utenlandstransporter forsvinner fordi kjøpsbetingelsen vil bli endret i favør av utenlandsk transportbestiller. 

- Det betyr også at alle norske sjåfører blir bundet av den. Bare 20% av norske lastebilsjåfører kjører i dag på tarifflønn. Nå blir alle bundet av tarifflønna som minstebetaling. Norske sjåfører har som regel mer betalt enn tarifflønn. Arbeidstilsynet skal kontrollere at ordningen følges og det vil selvsagt føre til et kontrollbyråkrati som er helt unødvendig, sier Sæther.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS