Fem kjemper om storkontrakt

Tilbudene varierer fra 417 til 470 millioner på bygging av ny riksveg 110 mellom Ørebekk og Simo i Fredrikstad.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er godt fornøyd med responsen på denne anbudskonkurransen, sier Tore Veum, prosjektleder i Statens vegvesen.

Fem entreprenørfirmaer ønsker å bygge ny riksveg 110 mellom Ørebekk og Simo i Fredrikstad. Det var klart da fristen for å levere inn tilbud på hovedentreprisen gikk ut fredag 5. juni klokken 12:00. Park og Anlegg har det laveste tilbudet på 417 millioner kroner, foran Skanska som har levert et tilbud på i underkant av 429 millioner.

Dette er tilbudene:

  • Skanska AS 428.753.454,-
  • PORR Norge AS 466.143.973,-
  • Park og anlegg AS 417.002.655,-
  • Implenia/Isachsen 469.796.871,-
  • AF Gruppen 449.661.691,-

Tilbudene gjelder hovedentreprisen for bygging av ny riksveg 110 mellom Ørebekk og Simo. Det er en strekning på 1,4 kilometer som skal utvides fra to- til firefelts veg, med ny bru over Seut-elva, tosidig gang- og sykkelveg og tilrettelegging for kollektivtransporten.

- Nå skal vi gå gjennom alle tilbudene og vurdere tilbydernes kvalifikasjoner i forhold til denne utbyggingsjobben. Vi skal sjekke nødvendig dokumentasjon og kontrollregne tilbudssummene, forteller Veum.

Hvis alle kravene i konkurransegrunnlaget er innfridd blir laveste pris avgjørende

- Laveste tilbudssum ligger cirka åtte prosent over Statens vegvesen sin antatte kostnad for utbyggingen, opplyser Veum. Han legger til at det endelige svaret på hvem som får oppdraget vil være klart senest i august.

Forventet byggestart på rv. 110 Ørebekk-Simo er i løpet av høsten 2015

Utbyggingsprosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma som er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om framtidens transportsystem i Nedre Glomma.