Beltedrevet «veivals», O&K RV 12a fra 50-tallet, i sin tid en overlegent effektiv maskin.
Beltedrevet «veivals», O&K RV 12a fra 50-tallet, i sin tid en overlegent effektiv maskin.

Husker du: Beltegående "multi-hoppetusse"!

Husker du 50-tallets «superkompaktor», O&K RV 12a, omtalt i Anlegg&Transport nummer 1, 2005? Forfatter er Ingebrigt Vaagland.

Publisert Sist oppdatert

O&K RV 12a så dagens lys i 1956 og ble introdusert på Hannover-messa samme år. I brosjyren sto følgende: «O&Ks vibrasjonskompaktor er en maskin beregnet på å kompaktere jord på store flater som veier, flyplasser, jernbane-traséer og lignende overflater.»

På Hannover-messa ble den introdusert i basisversjon uten førerhytte. Som bildet viser forelå det også en hytte. Ved introdusjonen vakte den stor oppmerksomhet og interesse fordi Tyskland sto foran store utbyggingsoppgaver som motorveier og flyplasser. Sammenlignet med det som på den tiden fantes på markedet av kompakterings-utstyr, hadde den nye O&K-maskinen enorm kapasitet, opptil 5000 m2 i timen, med meget jevn kompaktering.

Hydraulikk og wire

Beltedriften var hydrostatisk, uvanlig i 50-årene, men det betydde at kjørehastigheten lett kunne tilpasses arbeidsforholdene. Også vibrasjons-frekvensen kunne varieres innenfor visse grenser. Dette ble gjort via en manuell gearkasse og variasjon av motorens turtall.

Hver vibrasjonsplate ble drevet av en overførings-kasse via to kileremmer. Kompakteringsbredden kunne varieres mellom 2,5 meter og 3,8 meter, avhenging av hvor mange kompaktorplater som ble montert.

Når maskinen skulle flyttes, ble plateaggregatet hevet med en wire-winch. Kjørehastigheten var «fenomenale» 2 km/h. Mangel på mobilitet var da også årsaken til at maskintypen «gikk av moten» på 70-tallet og ble erstattet av kompaktorer med hjul og/eller valser.

Men mange mil av de litt eldre motorveiene i Tyskland og atskillige rullebaner kan takke O&K RV 12a for sitt stabile underlag. Men hvor er det blitt av dem alle? Maskin-historikerne hos O&K har ikke klart å finne et eneste overlevende eksemplar.

Kilde:O&K ECHO