Her blir det kork. Bildet tatt ved Smestadtunnelen på Ring 3 i Oslo.
Her blir det kork. Bildet tatt ved Smestadtunnelen på Ring 3 i Oslo.

Fire år med køkaos

Klokken 21.00 mandag 1. juni stengtes to kjørefelt gjennom Smestadtunnelen på Ring 3 i Oslo. Det betyr redusert kapasitet og lange køer fra tirsdag morgen.

Publisert Sist oppdatert

Oppstarten i Smestadtunnelen markerer starten på Vegvesenets tunnelrehabiliteringsprosjekt i Oslo. Ti tunneler skal oppgraderes.

Tirsdag 2. juni

- Fra tirsdag morgen forventer vi lange køer på Ring 3, sier Hilde Ulvik, prosjektleder i Statens vegvesen.

- Om du kan benytte andre transportmidler enn bil, gjør det, oppfordrer hun.

Det fins ikke omkjøringstraseer i Oslo for den mengden trafikk som passerer gjennom tunnelene. Derfor blir det mer kø, og Vegvesenet anmoder alle som har mulighet til å la bilen stå, reise kollektivt, sykle eller gå.

Buss før bil

Statens vegvesen har bygget en egen kollektivtrasé forbi Smestadtunnelen, og det er innført restriksjoner for elbil i kollektivfeltene.

- Dette gjør vi for å for å lette framkommelighet for buss og nødetater i anleggsperioden, forteller Hilde Ulvik.

50% reduksjon på Ring 3

Tunneloppgraderingen skal pågå frem til 2020, men belastningen for trafikantene vil bli tyngst i 2016 og 2017. Da foregår det arbeider i Smestadtunnelen, Granfosstunnelen og Brynstunnelen, og kapasiteten på Ring 3 reduseres med mer enn 50%.