Det finnes allerede en kort teststrekning ved Arlanda. Nå ønsker Postnord å rulle ut i større skala.
Det finnes allerede en kort teststrekning ved Arlanda. Nå ønsker Postnord å rulle ut i større skala.

Lager elektrisk vei for lastebiler

Postnord ønsker å sette elektriske lastebiler i drift mellom Arlanda og Rosersberg logistikkområde i Stockholm.

Publisert Sist oppdatert

Postnord er en del av et konsortium som utvikler en løsning for en elektrisk vei ved Stockholms hovedflyplass Arlanda. Målet er at selskapets biler skal kunne trafikkere strekningen mellom flyplassen og logistikkområdet Rosersberg. NCC håper å begynne å bygge veien allerede neste år.

- Elveien mellom Rosersberg og Arlanda er viktig for at vi i liten skala skal kunne vise hvordan miljøvennlig distribusjon skal utformes, sier Postnord Svergies sjef Anders Holm.

Den planlagte el-veien gjør fossilfri transport av gods mulig til Postnords Green Building-merkede terminal i Rosersberg, der en av Sveriges største solcelleparker er installert på taket. I terminalen skal godset lastes om til jernbane.

- Vi tror at el-veier i stor skala kan bidra til at vi når vårt ambisiøse mål om å minske co2-utslipp med 40 prosent mellom 2009 og 2020.

Utbyggingen er en del av et prosjekt satt i gang av det svenske Trafikverket. Det finnes allerede en testbane ved Arlanda, og om finansieringen går i orden, skal det lages to km elektrisk vei mellom flyplassen og Rosersberg.

Postnords biler skal da gå i skytteltrafikk på strekningen.

- Teknikken bygger på en elektrisk skinne i veibanen, som driver og lader kjøretøyet i løpet av turen. Nasjonalt vil det si at bare de store motorveiene, det vil si to til fire prosent av veinettet må elektrifiseres. Kortere reiser mellom disse veiene klarer man med batteridrift, sier Gunnar Asplund, sjef i Elways, en av partnerne på prosjektet.

Powered by Labrador CMS