Arbeidet gjennom Ekebergåsen er komplisert fordi det allerede er mange tunneler i åsen å ta hensyn til.

Italienere fikk første tunnel på Follobanen

Den første tunnelkontrakten på Follobanen er tildelt. Kontrakten har en verdi på 1,2 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Selskapet Societa’ Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) er tildelt kontrakt for Follobaneprosjektets tunnelarbeid med konvensjonell metode; drill & blast-kontrakten, opplyser Jernbaneverket.

- Selskapet besitter solid erfaring som er direkte relevant for jobben som skal utføres, og vi har her et tilbud der både pris, erfaring og foreslåtte løsninger møter våre forventninger. Vi ser fram til et godt samarbeid med Condotte, sier Follobanens prosjektdirektør Erik Smith. Condotte ble etablert i Italia i 1880 og har lang erfaring fra bygging av tunneler, demninger, kraftverk med mer.

Seks prekvalifisert

Seks selskapssammenslutninger var prekvalifisert av Follobaneprosjektet. Tilbudene som ble sendt inn, har blitt nøye evaluert av prosjektet, og kontrakten er tildelt ut etter en samlet vurdering av tekniske og økonomiske forhold.

Kontrakten, som er på i underkant av 1.2 milliarder kroner, blir etter planen signert innen utgangen av februar. Arbeidet starter så raskt som mulig.

Kontrakten omfatter tunnelarbeid i Ekebergåsen, nær Oslo S.

Det skal blant annet bygges en fjellhall for Follobanens to spor, og Østfoldbanens inngående spor.

Ås full av hull

Jobben blir litt ekstra komplisert fordi Ekebergåsen allerede er full av ulike tunneler. I Ekebergåsen skal tunnelen krysse under E6-tunnelen. Det skal etableres tverrslagstunneler og adkomsttunnel. Alnaelvas tunnel skal flyttes og Ryentunnelen skal legges om. Det skal drives tunnel forbi oljelagre og annen eksisterende infrastruktur. Drill & blast-kontrakten omfatter også bygging av tunnel for nytt løp til den nordgående Østfoldbanen og portalløsning under E18 Mosseveien.

Arbeidet strekker seg fra Mosseveien og 1200m inn i Ekebergåsen. Der er grensesnittet mot totalentreprenøren for neste tunnelkontrakt.

Forberedelser

Follobaneprosjektet er i innspurten med å forberede traséen og anleggsområdene, slik at det meste vil være klart når totalentreprenørene begynner sitt arbeid. 10 kontrakter til en verdi av omlag en halv milliard kroner omfatter de forberedende arbeidene med Follobaneprosjektet.

Entreprenørene (Skanska, AF gruppen, Norsk Gjenvinning, Siemens, Implenia, Baneservice og KF Entreprenør) har hatt med seg over 50 underentreprenører og utført arbeid ved Oslo S, på anleggsområdet på Åsland og ved Ski stasjon.

Les saken: 50 entreprenører jobber med FollobanenKontrakter for rundt en halv milliard kroner er satt ut i markedet i forbindelse med å gjøre klar trasé og anleggsområder for Follobaneprosjektet. Se video.

Om prosjektet

Det 22 km lange Follobaneprosjektet omfatter et nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski stasjon. Prosjektet omfatter en 20 km lang jernbanetunnel med to atskilte løp, omfattende arbeid ved Oslo S, en ny jernbanestasjon i Ski og nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen (inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon).

Det nye anlegget utgjør totalt 64 km jernbanespor. Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging og blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS