Tre vil utvide E6

Se hvem som kom med tilbud og hvem som var lavest.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 20. april åpnet Statens vegvesen tilbud på jobben med å breddeutvide 700 meter av E6 mellom Rostad og Håggån i Melhus i Sør-Trøndelag.

E6 skal opparbeides i en totalbredde på ca. 12,5 meter og det skal monteres midtrekkverk. Breddeutvidelsen skal skje på begge sider av eksisterende vei.

Lokalvei

Som en del av prosjektet skal det også bygges en kilometer ny lokalvei på den samme strekningen, i tillegg til busslommer og støyskjermer.

I fjor høst sto betongbrua over E6 klar. Jobben som skal gjøres i vår og sommer omfatter flytting av 25 000 m3 løsmasser som skal legges ut i fyllinger inntil brua på begge sider, slik at den blir åpnet for landbrukstrafikk og gående og syklende som skal til bussholdeplassene eller til friluftsområdet ved elva Gaula.

Disse kom med tilbud:

Søbstad, 13.507.798,-
BL Entreprenør, 10.717.974,-
Winsnes Maskin & Transport, 10.880.452,60,-

Starter i mai

- Vi er fornøyde med å ha fått tre tilbud. Nå skal vi kontrollregne tilbudene, og komme frem til hvem som får jobben. Vi regner med å skrive kontrakt om et par ukers tid, sier prosjektleder Janne Staulen Venes i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.

Anleggsarbeidene starter i løpet av mai og blir ferdige til høsten. Det blir noen endringer i kjøremønsteret i anleggsperioden, så Statens vegvesen ber trafikantene følge godt med på skiltingen og ta hensyn til arbeidet. Når de 700 meterne blir åpnet for trafikk, har tre kilometer E6 fra Gyllan til Håggån fått midtdeler og planfri kryssing.