Fikk endelig gruve-ja etter åtte år

Etter å ha kjempet siden 2007 fikk Nordic Mining fredag ja til å begynne omstridt rutilutvinning i Naustdal.

Publisert Sist oppdatert

Klima- og miljødepartementet har gitt utslippstillatelse til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Utslippstillatelsen kommer til tross for at Miljødirektoratet har advart mot sjødeponiet.

Næringsminister Monica Mæland (H) mener på sin side at gruveprosjektet i Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll vil bidra til viktig verdiskapning i lokalsamfunnene. Gruva kan gi jobb til 500 på landsbasis.

- Norge trenger flere bein å stå på. Engebøprosjektet skal hente ut verdifulle mineraler, som brukes i alt fra tannkrem til maling og som metall i fly og sportsutstyr, sier Mæland.

Lettet

Skissen viser hvordan overskuddsmassene skal føres til bunns via et rør slik at livet i Førdefjorden berøres i så liten grad som mulig.
Skissen viser hvordan overskuddsmassene skal føres til bunns via et rør slik at livet i Førdefjorden berøres i så liten grad som mulig.

Norsk Bergindustri er svært lettet over regjeringens vedtak om å si ja til Nordic Minings planer.

- Dette viser at regjeringen mener alvor med mineralsatsingen, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.

Søknadsprosessen selskapet har vært igjennom har vært lang, dyr og utmattende.

 - Regjeringen gikk høyt i banen og kalte mineralnæringen et viktig satsingsområde. Dette viser at de mener alvor og sender et kraftig signal om at Norge er å regne med i mineralsammenheng også i framtiden, sier Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

Kjempet siden 2007

Nordic Mining ønsker å deponere overskuddsmassene fra gruvedriften på 300 meters dyp. Nå har de endelig fått ja.
Nordic Mining ønsker å deponere overskuddsmassene fra gruvedriften på 300 meters dyp. Nå har de endelig fått ja.

Nordic Mining har vært tålmodige i sin kamp for å starte. Prosessen har pågått siden 2007 og kostet mer enn 110 millioner kroner. Regjeringer har kommet og gått, en minerallov har sett dagens lys, Norges første mineralstrategi kom i 2013 og året etter ble mineralnæringen utpekt til et viktig satsingsområde for den nye regjeringen. Endelig kan Nordic Mining slå fast at det ikke ble med fagre ord og strategidokumenter.

 - Dette er en rutilforekomst av global viktighet. Prosjektet er svært grundig utredet, og det finnes ikke tvil om at dette er en fantastisk mulighet for næringsutviklingen i regionen. Om dette prosjektet ikke skulle hatt livets rett, kan man lure på hva som måtte til, sier Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

Rutil brukes til å fremstille ren titandioksid, TiO2, som er et hvitt pulver. Det blir brukt som hvitt fargepigment i alt fra maling til iskrem, og framstilling av elektroder til sveiseapparater og andre titanprodukter.

Milepæl

- Dette er en viktig milepæl for Nordic Mining og for alle som støtter industriell utvikling på Engebø. Vi er glade for at regjeringen har satt makt bak ordene og gitt prosjektet tillatelse. Vi gleder oss til videreutviklingen av prosjektet frem mot produksjon, sier administrerende direktør i Nordic Mining Ivar Fossum.

- Rutilprosjektet på Engebø vil styrke Norges posisjon som leverandør av råvarer til titanindustrien, og vil støtte regional utvikling og langsiktig vekst. Vårt mål er å etablere et lønnsomt gruveselskap i Naustdal basert på gode miljøløsninger og sosialt ansvar, understreker Fossum.

Refser prosessen

Bransjen har underveis rettet skarp kritikk mot myndighetene for den manglende forutsigbarheten som møter de som vil starte ny bergindustri i Norge.

 – Denne saken har vært utmattende for selskapet og bransjen. Vi kan ikke ha en prosess der et selskap som vil satse på norsk industri må påregne en ventetid på åtte år før de får et ja eller nei, sier Elisabeth Gammelsæter.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS