Itella Lostics er grunnlagt av finske Posti (Posten).
Itella Lostics er grunnlagt av finske Posti (Posten).

NTG kjøper Itella av Posti Group

Danske NTG kjøper den nordiske delen av Road Virksomheten i Itella Logistics av finske Posti Group.

Publisert Sist oppdatert

Posti Group selger Itella Logistics’ road-virksomhet i Skandinavia og den internasjonale fraktvirksomheten i Finland til NTG (Nordic Transport Group A/S), opplyser Itella i en pressemelding.

- Salget er et ledd i strategien for å oppnå bedre lønnsomhet i Posti. I fjor gjennomførte vi en endring av virksomheten i Skandinavia hvor vi spisset fokuset mot utviklingen av road-transport i Norden. Ved bedriftssalget vil NTG bli en viktig samarbeidspartner for Posti. Med et samarbeid med NTG og andre internasjonale aktører, kan vi tilby kundene våre tjenester i høy klasse, også når det gjelder frakt, sier Jukka Rosenberg, leder for Postis pakke- og logistikktjenester.

NTG Road Norway

Planen er å gjennomføre salget i løpet av andre kvartal i 2015. Partene er blitt enige om ikke å offentliggjøre salgsprisen.

Endringene gjelder totalt ca. 140 personer i Sverige, Norge og Danmark, samt 50 personer i Finland. I forbindelse med salget vil totalt 190 ansatte overføres til NTG.

I Norge skal all Road-virksomhet driftes under det nye selskapet NTG Road Norway AS allerede fra 1. mai 2015, og er dermed en utfyllende del av NTGs nettverk i Europa.

Som før i Øst-Europa

Salget omfatter ikke Postis virksomheter i Finland, Baltikum og Russland. Posti vil i framtiden tilby logistikktjenester i Finland i form av pakketjenester og bedriftenes transporttjenester og forsyningskjedeløsninger.

Posti fortsetter også pakkevirksomheten i Sverige som er i vekst i forbindelse med netthandelen, samt de eksisterende lagringstjenestene i Norge. I fremtiden vil Posti tilby sine internasjonale frakttjenester gjennom sitt nettverk av agenter og samarbeidspartnere.