Ringvassøya, Reinøya og Karlsøya i Karlsøy kommune.
Ringvassøya, Reinøya og Karlsøya i Karlsøy kommune.

Reindrift kan hindre veiprosjekt til 500 millioner

Langesundforbindelsen nord for Tromsø er klar for anleggsstart i år. Nå stopper kanskje alt opp fordi et reinbeitedistrikt kanskje ikke har fått klagemulighet.

Publisert Sist oppdatert

Ordføreren i Karlsøy kommune tok i mai 1985 initiativ til at det skulle utredes en fast forbindelse mellom Ringvassøya og Reinøya. Utallige utredninger, planer og tvister senere så det ut til at den såkalte Langesundforbindelsen på fylkesvei på fylkesvei 863 skulle skulle kunne få anleggsstart i år, etter at Stortinget hadde avgjort graden av statlige midler og bompenger.

- Reineierne er kanskje ikke hørt

Men nå har Fylkesmannen i Troms funnet ut at Reinøya reinbeitedistrikt kanskje ikke har fått klagemulighet etter at en del beiteland ble tvangs-ekspropriert og kjøpt av veiprosjektet for 2 mill. kroner.

Departementet avgjør

Nå er det opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet å avgjøre om reindriften er hørt hørt i saken.

- Departementet må nå ta stilling til saken. Sier de at reindriften fikk adgang til innsigelse, er det avgjort. Sier de nei, må fylkesmannen ta stilling til realitetene i saken, sier fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo, til Nord24.no.

Realitetene er at det er utredet i flere tiår og mange hundre millioner (500 ifølge Statens vegvesens prosjektnettside) er på spill. 20 millioner kroner er allerede brukt av de 500 ifølge Nord24.no.

LES REGULERINGPLANEN HER