Første del av Skjeggestad bru ble sprengt 21. februar. Nå står resten for tur.
Første del av Skjeggestad bru ble sprengt 21. februar. Nå står resten for tur.

Skal sprenge resten av Skjeggestad bru

Onsdag skal ytterligere 70 meter av Skjeggestad bru sprenges.

Publisert Sist oppdatert

21. februar ble 2700 betong sendt i bakken da deler av den kollapsede broen på E18 ved Holmestrand ble sprengt. Se sprengningen her.

Nå skal mer av broen sprenges. Brokassen mellom søylene i akse 2 og 4 skal rives, samt søyle i akse 3 og 4. Dette utgjør rundt 70 meter. Sprengningen skjer onsdag klokken 13.

Det er ifølge Tønsberg Blad også oppdaget skader på nordgående bro, som krever utbedring.

Brokassen fra landkaret i nord og fram til første søyle i akse 2 skal rives etterpå med pigging. Resterende rivearbeider er planlagt ferdig i løpet av mai måned. Selve brukonstruksjonen vil bli knust ved pigging.

Broen skal bygges opp igjen lik den som var der, men grunnen rundt fundamentene blir forsterket med kalk-/sementpeler. Eksisterende landkar i begge ender og fundamenter og søyle i akse 2, og fundamenter i akse 3 og 6 skal brukes om igjen, opplyser Statens vegvesen.

Før sprengningen er det lagt ut knuste betongrester fra søndre del av broen og Leca-kuler under den delen av broen som skal sprenges. Det skal fungere som pute for bruelementene når de faller ned ved sprengningen. Det er wiresaget et snitt tvers gjennom brokassen noen meter syd for søyle i akse 2.

Det var 2. februar i år at sørgående løp på Skjeggestad bru kollapset.