Peder Horn har stor fleksibilitet når han dytter vekk snø med sin Cat 316 hjulgraver. ALLE
Peder Horn har stor fleksibilitet når han dytter vekk snø med sin Cat 316 hjulgraver. ALLE

Laget skjær til hjulgraveren

Peder Horn (24) satt og tittet på en som brøytet med en hjulgraver på YouTube. Idéene han fikk der ble virkeliggjort med sveiseapparatet i pappas møkkakjeller.

Publisert Sist oppdatert

De siste to årene har han brøytet gangveiene langs riksveiene inn mot Oslo nordfra. Da så han et potensiale for å også få brukt hjulgraveren sin også.

Langs mange veier og i mange kryss er det en stor utfordring å bli kvitt all snøen. Ved gjentatte snøfall blir det fort fullt og også siktlinjene blir kraftig redusert.

Å fjerne denne snøen har ofte vært en stor operasjon. Først en veihøvel som tok snøen ut i veien, en traktor som laget ranker, en ny traktor med fres og så en traktor til for å pusse.

Det var her Peder Horn så et potensiale for hjulgraveren. Med den ville det bli mulig både å komme inn i mellom stolper og andre hindringer. Også i kryss og ved fotgjengeroverganger har hjulgraveren fortrinnet at den kan brukes til å ”spa unna”. Og han kunne klare seg alene sammen med en traktor.

Utstyr som passet til formålet er ikke standardvare. Peder kjøpte en brukt diagonalskjær og et HK feste til skuffe. Så begynte en konstruksjons og sveisejobb i pappas møkkakjeller hjemme på Enger i Søndre Land. Etter noen forsøk var skjæret klart til bruk.

Peder Horn.
Peder Horn.

Tanken var å bruke det uten rotortilt på maskinen for å ha maksimalt med styrke. Det viste seg fort at rotortilten ble et nyttig redskap for å komme tett inntil stolper og andre hindringer. Også når kryss og siktlinjer skal ryddes kommer den til sin rett.

Naturlig nok går det lettere og fortere jo ferskere og tørrere snøen er. Likevel går det forholdsvis radig med både gamle og harde brøytekanter. Med diagonalskjæret dytter Peder Horn snøen 2,5 meter lenger inn fra veikanten når han kjører langs veien.

Bortsett fra den åpenbare fordelen med plass til mer snø gjør ryddingen også at avrenningen går bedre. Det gir også mindre vann ut i veibanen en del steder. En hyggelig bieffekt blir da mindre salting.

Peder Horn startet for seg selv etter militærtjenesten. Hovedsakelig er det gravejobber i Oslo området som fyller sommerhalvåret. De to siste vintrene har han brøytet langs riks og fylkesveiene i Oslo nord innleid av Hadeland Maskindrift.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS