Brutegning Skjeggestad bru.
Brutegning Skjeggestad bru.

Veidekke-bru kollapset

På grunn av alvorlig skade på Skjeggestad bru på E18 i Vestfold er E18 stengt i begge retninger. Har du bilde? Send til [email protected] eller Anlegg&Transport på Facebook.

Publisert Sist oppdatert

Det er den sørgående brua som har kollapset, men begge bruene er stengt.

Statens vegvesen kan foreløpig ikke si noe om årsaken til at brua er skadet. Geoteknikere og bruspesialister undersøker brua. 

Bastø-Fosen øker kapasiteten over Oslofjorden mandag kveld som en følge av forventet økt pågang på ferja Moss-Horten etter brukollapsen på E18 Vestfold. Bastø Fosen har oppgitt at de kan fortsette å kjøre med ferja 'Bastø 3' fram til kl. 24.00.

Vanlig brutype

Skjeggestad bru på E18 i Vestfold ble bygget i 1998 - og tatt i bruk i 2001. Bruen ble bygget i forbindelse med E18 Gutu - Hellandprosjektet.

Brua er en kassebru i spennbetong på 229,1 meter med seks spenn. Brua er fundamentert til fjell med stålkjernepeler. Dette er en svært vanlig brutype og velkjent byggeteknikk.

Brua ble prosjektert av SCC Abel Engh/Scandiaconsult og ble bygget av Veidekke.

Sist sjekket i 2011

Hvert døgn kjører om lag 10.000 biler på denne brua.

Norske bruer blir inspisert hvert femte år. Skjeggestad bru ble sist inspisert 1. juli 2011 uten noen vesentlige anmerkninger. Neste hovedinspeksjon er planlagt innen utgangen av 2016.