Grunnborere Bodø / Nordkjosbotn

Publisert Sist oppdatert
Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31/33 nn8002 BODØ                                  nnWeb:  www.vegvesen.no                     Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner. Grunnborere Bodø/Nordkjosbotn Jobbnorge ID: 107152 nnI Statens vegvesen Region nord er vi i gang med omfattende vegprosjekter, og vi søker derfor dyktige medarbeidere til to stillinger som grunnborer. Stillingene er underlagt Geo- og laboratorieseksjonen som har ansvar for planlegging, utførelse og rapportering av grunnundersøkelser. nnSom grunnborer vil du inngå i et team der du er du operatør på borerigg for undersøkelse av grunnforholdene i forbindelse med planlegging og bygging av veg. Regionen omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark og stor reisevirksomhet må påregnes. Grunnboringsteamene i Region nord er tilknyttet en turnusordning. nnFor den ene stillingen vil stasjoneringssted være Bodø og for den andre vil det være Bodø eller Nordkjosbotn. I søknaden må ønsket stasjoneringssted oppgis. nnArbeidsoppgaver: nnArbeidsoppgavene vil primært bestå i geotekniske grunnundersøkelser (målinger/sonderinger/prøvetaking felt). Dette innebærer betjening av moderne grunnboringsrigg og transport av tungt utstyr og den som blir tilsatt skal, etter opplæring, kunne betjene riggen med tilhørende grunnboringsfunksjoner. nnArbeidet medfører også en del reparasjoner og vedlikehold av grunnboringsriggen og det øvrige utstyret. nn  nnKvalifikasjonskrav: nnFor stillingen kreves førerkort kl CE og god datakompetanse. Det er en fordel med kompetanse innen anleggsfag og mekanikerfag. Generell maskinkyndighet og kunnskaper innen hydraulikk vil bli vektlagt. For kandidater med sterk og allsidig praksis og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kravet til kompetanse fravikes. nnEvne til samarbeid, det å ta initiativ samt det å være løsningsorientert vil også bli vektlagt. nn  nnVi tilbyr: Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø Fast tilsetting og tilhørighet i en stor kompetanseorganisasjon Gode teknologiske fasiliteter Lønn i hht. etatens lønnspolitikk Gode pensjon-/forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Svein Harald Hansen tlf 952 07 914, eller e-post: nn [email protected] nnStatens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss. For stillingen gjelder en prøvetid på seks måneder. nnVi benytter et internettbasert søknadssystem og ber derfor kandidater om å registrere søknad m/CV elektronisk ( Søk denne stillingen) på denne siden. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. nnAttester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med eventuelt intervju. nnSøknadsfrist: 23. november 2014 nn- På veg for et bedre samfunn - nn