Dagens riksvei 4 ligger som en fysisk sperre mellom Gjøvik sentrum og Mjøsa.
Dagens riksvei 4 ligger som en fysisk sperre mellom Gjøvik sentrum og Mjøsa.

«Idémyldring» for fremtidens Rv4

Rv4 er en utfordring der den går gjennom Gjøvik idag. Veien er en fysisk barriere mellom byen og Mjøsstranda.

Publisert Sist oppdatert

 

Det sier prosjektleder Jon-Terje Bekken i Statens vegvesen til Gjøvik Blad, men dette vil han gjøre noe med ved å invitere til to-dagers «idémyldring».

Samler alle interessenter

I januar går veivesenet bredt ut og samler alle berørte og interesserte til en «idémyldring». Inviterte omfatter kommunen, fylkeskommunen, næringsliv, transportbransjen og ungdom.

- Ja, alle som ønsker å være med, kan melde seg på, sier initiativtager Bekken som ønsker seg et bredest mulig debatt og diskusjon i todagers-arrangementet.

Vil gi beslutningsgrunnlag

Samlingen er første post i Statens vegvesens arbeid med konseptutvalgsutredningen om Rv 4 Lygna - Mjøsbrua. Denne skal ende opp med et beslutningsgrunnlag for Regjeringen for hvordan veien kan utvikles på kort og lang sikt.

Forslaget skal leveres i løpet av 2015, og videre prosess er høring og kvalitetssikring før Regjeringen tar sin beslutning i 2016 i forkant av neste Nasjonale Transportplan.

To problemstillinger

Målet med «idémyldringen» er å komme frem til skisser til ulike konsepter det kan jobbes videre med. Det er spesielt to problemstillinger søkelyset vil bli rettet mot:

- Trafikken gjennom og forbi Gjøvik by og hvordan Rv 4 skal utvikles sørover.

- Det andre punktet er trafikken mellom Gjøvik og Mjøsbrua.

Alle forslag tas imot med takk, enten det er tunnel, vei utenom Gjøvik eller andre kreative løsninger for fremtidens Rv4.

- La oss få frem behovene og idéene, oppfordrer Jon-Terje Bekken i Gjøviks Blad.