«Han var som en fyrlykt»

Minneord for Knut Blom.

Publisert Sist oppdatert

Vår tidligere sjef og kollega Knut Blom døde 11. mai nær 84 år gammel. Knut hadde sitt virke i bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) fra 1976 til 1987.

Han ble ansatt som forbundets første direktør og ble organisasjonens første adm. dir. i 1981.

Forut for Knut Bloms inntreden i MEF, hadde han flere betydningsfulle stillinger, blant annet 4 år i Tanzania for NORAD og i Televerket nå Telenor.

Fram til 1976 hadde MEF 4 organisasjonssekretærer som betjente medlemmene med kontorer i sine landsdeler. Med Hovedstyrets ansettelse av Knut Blom skulle organisasjonens administrasjon bygges ut med distriktskontorer rundt om i landet ledet fra et hovedkontor i Oslo.

I løpet av 1978 var grunnmuren til det som er dagens organisasjon klar med 8 distriktskontorer fra Kristiansand i sør til Alta i nord ledet fra hovedkontoret i Oslo som også hadde fått flere ansatte. Kontorene var den gangen i gamle lokaler i Fred. Olsens gt. 1, nabo til dagens MEF-hus.  Ved behov for mer kontorplass, kurs/ møterom og det første datarommet innredet Knut dette i tidligere lagerlokaler med mye egeninnsats på kveldstid etter som behovene kom. Han var ikke bare murer og ingeniør, han var også en habil snekker.

I Knut Bloms tid som daglig leder var det ikke bare grunnmuren til dagens organisasjon og hovedkontor med ansatte og lokaler som ble etablert. Mye var ugjort og med forsterking av staben og et aktivt hovedstyre og tillitsmannsapparat i ryggen kunne han iverksette og etablere MEF-skolen og Anleggsdagene som har utviklet seg til de omfattende aktiviteter vi kjenner i dag.

MEF fikk under Knut ledelse sekretariatet for Bransjeutvalget for anleggsmaskinopplæring med ansvaret for utvikling av yrkesbevisordningen og jobben med å få i gang flere skoler for anleggsmaskinførere og - reparatører.

Knut var formann i Bransjeutvalget i flere perioder. Som formann satte han sin personlige signatur på tusenvis av yrkesbevis (forløperen til fagbrevet). Det var litt betegnende at da det var arbeidstakerorganisasjonenes tur til å ha ledervervet ønsket de at Knut skulle ta deres periode også.

Knut Blom var MEFs representant i Landsnemnda for godkjenning av entreprenører (D2) i flere perioder og sterkt engasjert i Norsk Forening for Vedlikehold og Vedlikeholdsdagene.

MEF-huset, Fred. Olsens gt. 3, slik vi kjenner det som dagens hovedkontor med en stor stab i dag, ble bygd ved et sameie hvor partneren etter hvert ble kjøpt ut. MEF - huset ble delfinansiert gjennom et eget selskap, MEF-Huset Finans A/S, hvor medlemmene gikk inn med kapital da det ikke var så mye egenkapital i forbundet på den tiden.

I dette arbeidet var Knut sentral. Hans bakgrunn som bygningsingeniør og i tidligere stillinger med ansvar for bygging og eiendomsforvaltning, gjorde at Knut engasjerte seg aktivt i dette arbeidet. En kan trygt si at Knut var en betydelig pådriver til at MEF fikk sitt eget hus.

Knut ledet en bransje hvor «self made» ånden var betydelig. Bransjen var i støpeskjeen hva angår samhold og kompetanseutvikling.

Samtidig var det en bransje hvor meninger ofte ble fremført direkte og kontant, og hvor «saftige» uttrykk kunne sitte løst.

Knut Blom satte på en omtenksom måte preg på sine omgivelser og de aktiviteter han ledet. Med et kristent livssyn med stor toleranse, godt humør, gode historier og en smittende latter var han sentral også i sosiale sammenkomster. Det være seg landsmøter, fylkesårsmøter eller middager under Anleggsdagene.

Hvem andre enn Knut kunne på en naturlig og selvfølgelig måte be landsmøtedeltakerne reise seg og være stille i ærbødighet til at vi var privilegert å være en del av den norske kultur og livsarv.

Han var også en pådriver for at ledsagerne skulle være med når MEF-medlemmer og MEF-ansatte møttes. I mindre medlemsbedrifter var ledsagere til medlemmer og tillitsvalgte ofte sentrale i virksomheten og dette ga et sterkere MEF-nettverk og forståelse for det viktige organisasjonsarbeidet.

Ved Knut Blom s bortgang har maskinentreprenørbransjen mistet en av de som på bransjens og MEF-medlemmenes vegne har satt tydelige spor etter seg.

Han var som en fyrlykt. Han gjorde ikke mye ut av sin egen posisjon, men du verden, alle i bransjen visste hva «han sto for» og hvem han representerte.

Hans nærmeste har mistet en god mann, familiefar og bestefar.

Vi har mange gode minner fra samarbeid og samvær med Knut Blom i hans MEF-tid.

Hans gode humør og gode latter gjorde at vi alltid følte oss hjemme i hans selskap.

Vi lyser fred over hans minne.

Arne L. Hanestad                                           Erling M. Erstad

Tidligere kollegaer i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)