En Terex O&K RH 120-E på 287 tonn hos Norsk Bergindustri-medlemmet Sydvaranger Gruve AS.
En Terex O&K RH 120-E på 287 tonn hos Norsk Bergindustri-medlemmet Sydvaranger Gruve AS.

Vil ha selskapsskatt som i Sverige

Bransjeforeningen Norsk Bergindustri foreslår endringer i skatte- og avgiftssystemet som vil gi norske kommuner større gevinst av lokal mineralutvinning, og selskapsskatt som i våre naboland.

Publisert Sist oppdatert

I dag henter kommunene sine inntekter fra lokal bergindustri fra inntekts- og eiendomsskatt. 

Norsk Bergindustri presenterer i dag en rapport der ulike justeringer i skatte- og avgiftssystemet som omslutter den norske mineralnæringen. Målet med forslagene er å styrke lokalsamfunnenes incentiver til å legge til rette for lokal bergindustri, i tillegg til å etablere et mer hensiktsmessig skatte- og avgiftssystem for industrien.

Kommuner og industri i samme båt

- Bergindustrien og kommunene er gjensidig avhengige av hverandre. Geologiske ressurser ligger der de ligger, og der forblir de om ikke lokale myndigheter gir tillatelse til å utvinne dem. Parallelt er kommunene avhengige av arbeidsplasser til innbyggerne og inntekter de genererer. Derfor bør de være interessert i å legge til rette for lokal næringsutvikling, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.

Blant forslagene som presenteres er noen spesielt utformet for å stimulere lokalsamfunnene:

- Selskapsskatten tilpasses nivået til våre naboland (20-22 %), og en fjerdedel av den resterende selskapsskatten går direkte til vertskommunen.
- Etablering av royalty på nye prosjekter knyttet til statens mineraler som går direkte til kommunen. Erstatter eiendomsskatten som rammer tilfeldig og uhensiktsmessig slik den er utformet i dag.
- Forhøyet årsavgift til grunneier i Finnmark tilfaller Sametinget.

 Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe satt sammen av relevante medlemsbedrifter i Norsk Bergindustri og representanter fra Norsk Industri. Gruppen var ledet av Bård Dagestad, tidligere direktør i Direktorat for mineralforvaltning, nå ansatt i Norstone.

 - Lokalsamfunnene må tilgodeses om man skal ha håp om vekst i industrien. Det er kommunene som må bære de negative konsekvensene lokal industri medfører, og uten økonomiske incentiver er det vanskelig å tro på en sterk utvikling i bergindustrien i årene fremover, sier Dagestad.

Rapporten skisserer en rekke andre tiltak i tillegg til dem som er skissert over. 

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.