Signering av kontrakt for fylkesvei 7 Haukanseberget, fra venstre Øistein Brandt, prosjektleder Veidekke, Stein Bjøru, distriktsleder Veidekke, Helge Eidsnes, regionsveisjef Statens Vegvesen og Frode Lykkebø, prosjektleder Statens Vegvesen.
Signering av kontrakt for fylkesvei 7 Haukanseberget, fra venstre Øistein Brandt, prosjektleder Veidekke, Stein Bjøru, distriktsleder Veidekke, Helge Eidsnes, regionsveisjef Statens Vegvesen og Frode Lykkebø, prosjektleder Statens Vegvesen.

Veidekke bygger for 191 mill. kroner

Veidekke Entreprenør har inngått kontrakt med Statens vegvesen om bygging av tunnel og ny rassikker vei forbi Haukanesberget på fylkesvei 7 i Granvin kommune.

Publisert Sist oppdatert
Strekningen har stått øverst på Hordaland fylkes liste over rassikringsprosjekt som skal realiseres

Oppdraget er en totalentreprise verdt 191 mill. kroner. Fylkesvei 7 forbi Haukanesberget vest for Granvin sentrum er den mest rasutsatte veien i Hordaland. , og nå skal veien endelig sikres mot steinras og skred med snø og is.
Arbeidene settes i gang i slutten av november og skal være avsluttet sent høsten 2015.