Usikret farlig gods ble kjørt umerket

Sjåføren av dette Bring-dekorerte vogntoget fikk trøbbel da inspektører fra Statens vegvesen kontrollerte lasten.

Publisert Sist oppdatert

 Det viste seg at sjåføren hadde med seg usikret farlig gods i lasten. Vogntoget bar ingen merker som viste at det inneholdt farlig gods, og sjåføren hadde ingen skriftlige instrukser med.

Som om ikke det var nok; Inspektørene kunne også legge overvekt til listen over feil og mangler på transporten.

Kontrollen skjedde på Krossmoen kontrollstasjon ved E39 i Rogaland 24. juni 2014. 45 kjøretøy ble kontrollveid og 22 ble kontrollert teknisk.

Det ble gitt to vektgebyr. Ni kjøretøy ble notert med skriftlige mangler, og det ble gjort to anmeldelser. Det ble ikke avdekket ulovlig kabotasjekjøring.