Statsbudsjett-penger til vei i vest

Regjeringen har prioritert statlige midler til anleggsstart eller forberedende arbeid på til sammen seks nye og store prosjekt i region vest i 2014. Fungerende regionvegsjef Paal Fosdal er fornøyd med regjeringen sitt forslag til statsbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

I statsbudsjettet for Statens vegvesen handler det om løyvinger til riksveiene i Norge, ikke fylkesveier og kommunale veiar. Riksveiar inkluderer her også europaveiar. Regjeringen foreslår totalt å bruke 22,7 milliardar kroner på veiføremål i 2014-budsjettet.

- I vår region kommer vi til å øke investeringsbudsjettet med ca. 200 mill. kroner sammenlignet med 2013. I tillegg kommer midler til videre arbeid på E16 over Filefjell og, dersom finansieringen får tilslutning, så blir det også anleggsstart på riksvei 13 ved Joberget i Hordaland. Aktivitetsnivået i veisektoren vil være svært høyt ved inngangen til 2014, noe som innebærer vesentlige bindinger for allerede påbegynte eller vedtatte prosjekt. Jeg er derfor glad for at vi nå får en ytterligere satsing på E39, der vi er i gang med flere større prosjekt og som er en strekning som er prioritert i Nasjonal transportplan 2014-2023, sier fungerende regionvegsjef Paal Fosdal.

Regjeringen har prioritert statlige midler til anleggsstart eller forberedende arbeid på totalt ni nye store prosjekt i landet i 2014. Fire av prosjektene er i Region vest:
E39 Svegatjørn-Rådal i Hordaland (forutsetter enighet om finansiering)
E39 Hove-Sandved i Rogaland
Rv 5 Loftesnesbrua i Sogn og Fjordane
Rv 509 Sømmevågen i Rogaland

Store prosjekt som åpner for trafikk i 2014 er E39 Vågsbotn-Hylkje i Hordaland og E39 Lavik ferjekai i Sogn og Fjordane. I tillegg blir det åpning på delstrekningen Smedalsosen-Maristova- Borlaug på E16 i Sogn og Fjordane.

Det er satt av 123 mill. kroner fra investeringsløyvingene i budsjettet til fornying; Hovedsaklig til tunneler på E39.

- I tillegg blir det foreslått å sette av 600 mill. kroner på landsbasis til vedlikeholds-, utbedrings- og fornyingstiltak i tunneler. Disse tildelingene er ikke fordelt, men vi legger til grunn at vår region blir tilgodesett når det skjer, sier Fosdal.

STILLING LEDIG: