Sjefarkitekt Sigurd Thorsen ved byggherreseksjonen i Statens vegvesen med 3D-illustrasjoner på Anleggsdagene 2014
Sjefarkitekt Sigurd Thorsen ved byggherreseksjonen i Statens vegvesen med 3D-illustrasjoner på Anleggsdagene 2014

Sparer milliarder på 3D-prosjektering

 - 3D-modeller i prosjektering gir færre feil i byggeperioden. De gir også lettere forhold drift og vedlikehold etter endt byggeperiode.

Publisert Sist oppdatert

Dette fortale Lars Erik Hauer, direktør i Veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen til forsamlingen under Vegbyggerdagen på Anleggsdagene 2014 på Gardermoen.

Han opplyste også om at stadig mindre prosjekter blir krevd gjennomført med dataprosjektering som viser tredimensjonale dataanimerte illustrasjoner over gjennomføringen av byggeperioden.

- Når maskinstyring legges inn i dette, da forstår dere som entreprenører at det bare er å henge med i svingene, sa Hauer til entreprenørene.

 Store summer å spare

Sjefarkitekt Sigurd Thorsen ved byggherreseksjonen i Statens vegvesen opplyste at hver feil i snitt koster 55.000 kroner å rette opp på veiprosjekter.

- Vi kan spare 2-3 milliarder kroner på feil som ikke oppstår i virkeligheten, men isteden blir oppdaget på 3d-modellene, sa han.

Erfaring tilsier at kvaliteten på arbeidet går opp og konfliktnivået går ned ved at feil blir oppdaget tidlig, og at de forskjellige fagområdene får større visuell forståelse for hverandres utfordringer.

3D på Fellesprosjektet

Dette siste ble bekreftet av prosjektleder Arve Krogseth hos Hæhre Entreprenør. Han leder arbeidet på FP3-parsellen, som tidligere tilhørte konkursrammede Alpine Bau, på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen nord for Minnesund.

- Vårt personell har ipad med seg ute på prosjektet. Det blir mye lettere å forklare hvordan sluttresultatet skal se ut i alle ledd. Vi valgte fra dag én å benytte 3D-modellene byggherren laget og tilbød oss. Jeg prukte selv disse i 60-70 proset av tiden i planleggingsfasen, opplyste Krogseth fra talestolen.

En av de store fordelene ved programmene viser seg når det gjøres forandringer. Ved å oppdatere jevnlig, har alle siste versjon av planene til enhver tid. Dette sparer tid og penger.

Problemer med 3D

Det er et problem at maskinleverandørene benytter forskjellige versjoner av maskinstyringssystemer  når data skal overføres fra prosjektprogrammene som benytter 3D:

- Programmer og koding trenger standardisering. Her er det et stykke igjen å gå, sa sjefarkitekt Thorsen.

Dette ble bekreftet av Krogseth som en utfordring å hanskes med i praksis.

STILLING LEDIG: