Sier opp minst 100 ansatte

Men å si opp hver tredje ansatt er ikke nok for Store Norske. Det må spares enda mer.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani har vedtatt omfattende endringer i driften for å redusere kostnadene. Bemanningen i selskapet skal reduseres med ca. en tredjedel. Men dette er ikke nok for å sikre Store Norskes fremtid; Flere sparetiltak er under utredning.

Det er de lave kullprisene på verdensmarkedet som gjør disse tiltakene nødvendig. Alt tyder på at kullprisen vil holde seg på et lavt nivå også i tiden som kommer, skriver Store Norske i en pressemelding. Dette fører til at Store Norske går med betydelige underskudd.

Reduserer Svea Nord og Lunckefjell

Det nye driftsopplegget, som styret i Store Norske vedtok mandag 24. november, innebærer store kostnadskutt og bemanningsreduksjoner på minst 100 ansatte. Hele organisasjonen vil
bli berørt av bemanningsreduksjonene, og prosessene rundt nedbemanning starter umiddelbart. Arbeidene med kostnadsreduksjoner skal i tillegg fortsette.

Driftsopplegget innebærer redusert drift i Svea Nord og den nye Lunckefjell‐gruven. Foreløpig vil det være normal drift i Gruve 7, blant annet fordi energiverket i Longyearbyen
er avhengig av kull derfra. Imidlertid vil lønnsomheten også i Gruve 7 bli vurdert nærmere.

Oppsigelser eller styrt avvikling

‐ Vi beklager sterkt at vi må si opp ansatte, men det er nødvendig å redusere driften og kutte kostnader dersom selskapet skal overleve. Alternativet er styrt avvikling nå. Samtidig er det viktig å være klar over at krisen i Store Norske ikke er over med dette, sier styreleder Annette Malm Justad.

‐ Det driftsopplegget styret har vedtatt i dag er et helt avgjørende element i en større løsning for å sikre virksomheten i Store Norske. I tillegg er vi avhengige av å finne en finansieringsløsning som er akseptabel for selskapets eier og vår bankforbindelse. Dette arbeides det nå intenst med, og vi regner med å kunne presentere vårt forslag for Nærings og fiskeridepartementet innen utgangen av januar.

Minimumsdrift i halvannet år

Det reduserte driftsopplegget legger opp til en minimumsdrift i halvannet år. Opplegget innebærer stans i oppfaring av hovedstollen i Lunckefjell fra neste måned. Dette kan gi konsekvenser for driften etter 2016. Samtidig gir driftsopplegget mulighet for å gjenoppta oppfaring fra oktober 2015, dersom kullprisen og selskapets kostnader gjør dette aktuelt.