Seks vil bygge Trondheim-kryss

BL Utomhus har levert laveste tilbud på rv. 706 Innherredsvegen - Persaunekrysset i Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

- Fristen ble forlenget noe grunnet ferietid, og vi er godt tilfreds med så mange tilbydere, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i prosjekt E6 Trondheim - Stjørdal, ifølge vegvesen.no.

Dette var tilbudene som kom inn:

Teknobygg anlegg AS           kr 14.769.553
Grunnarbeid Service AS        kr 17.347.239
Søbstad AS    kr 14.969.381
BL Utomhus AS        kr 13.113.605
SG Entreprenør          kr 14.862.905
Terra Entreprenør       kr 14.334.994

Dette inngår i entreprisen:

Etablering av to holdeplasser i henhold til foreslått superbusstandard i krysset mellom Innherredsveien og Persaunvegen. 

Holdeplassene skal ha fjernvarme for snøsmelting. Det skal bygges 150 meter fortau langs sørsiden av Innherredsveien fra Persaunvegen og østover. På nordsiden av Innherredsveien skal det bygges 150 meter kombinert sykkelveg med fortau, 3 + 2 meter.

Store deler av vegarealet i krysset skal masseutskiftes og bygges opp på nytt. Lysregulering med styring, gatelys, skilting inkludert portaler og OPI-kanaler/føringsveger for elektro er også en del av kontrakten.

- Vi håper å være i gang med arbeidet tidlig i september, slik at vi kan få åpnet for lokaltrafikk i Innherredsveien sent i høst. Sluttarbeid vil pågå fram til neste sommer, sier Harald Inge Johnsen. Prosjekt E6 Trondheim - Stjørdal skal gjennomføre byggingen.