Nye Riksvei 7 mellom Sokna og Ørgenvika åpner ikke 6 juni likevel.
Nye Riksvei 7 mellom Sokna og Ørgenvika åpner ikke 6 juni likevel.

Riksvei 7 åpnes ikke tidligere likevel

Statens Vegvsen fortalte til AT.no før påske at nye riksvei 7 mellom Sokna og Ørgenvika ville åpne tre uker før tiden 6 juni. Sånn ble det ikke.

Publisert Sist oppdatert

Forutsettningen var at de tekniske teste lot seg gjennomføre før tiden.

RV 7 åpner tidligere


Prosjektleder Erik Furuseth sier til lokalavisen Ringerikes Blad at alle involverte parter ble enig om at den fremskutte åpningen 6 juni ikke er gjennomførbar.

Utfordringene er flere. Viktigste grunn er at man ikke får testet kameraene og overvåkiningssystemene i tunnelen tids nok.

Nødetatene i Nordre Buskerud er i disse dager i ferd med å konverte til det digitale nødnettet som bygges ut over hele landet. Dette gir også utfordringer.

Når veien vil åpne vil ikke Vegvesenet si eksakt, men regner med at trafikken vil gå på den nye veien før sommerferien.