- Til høsten er oppdraget på Grøtsund utført, forteller Skanskas produksjonsleder Odd Arne Helvik (t.v.) til Tromsøs havnedirektør Halvar Pettersen.
- Til høsten er oppdraget på Grøtsund utført, forteller Skanskas produksjonsleder Odd Arne Helvik (t.v.) til Tromsøs havnedirektør Halvar Pettersen.

Rigges for Arktis

Grøtsund fremstår snart som Nord-Europas største og mest moderne offshore-base.

Publisert Sist oppdatert

Med gigantsatsingen på Grøtsund havneavsnitt blir Tromsø den foretrukne havnen for petroleumsindustrien i nord. Skanska Norge er hovedentreprenør og Faveo Prosjektledelse er leder for byggeprosjektet som skal være ferdig i løpet av høsten.

- Da skal alt være klappet og klart slik at vi kan forlate området, forteller produksjonsleder Odd Arne Helvik i Skanska til Anlegg&Transport.

Han har ledet Grøtsund-prosjektet siden starten i september 2012.

Et svar til myndighetene

Grøtsund-satsingen er et offensivt svar på myndighetenes intensjoner om at landsdelen selv må håndtere utfordringene som knytter seg til utviklingen i nordområdene.

- Her skal vi utvikle infrastruktur med høy kvalitet og kapasitet. Vi skal skape en arena for innovasjon og konkurransekraft for energinæringen i nord, sier Tromsøs havnedirektør Halvar Pettersen.

En foretrukket base

Det 1500 mål store havneområdet kan utvides i takt med aktiviteten i Barentshavet. Grøtsund er plassert i hovedskipsleden, 14 kilometer nord for Tromsø sentrum.

- Havneavsnittet skal bli den foretrukne one-stop shop for energinæringen i nord. En rekke tjenester skal tilbys. Foruten reparasjoner og vedlikehold på rigger skal det være en base for integrerte transport- og logistikktjenester for petroleumsindustrien, understreker Pettersen.

Godt utstyrt

Grøtsunds første byggetrinn er for lengst unnagjort, til en prislapp på ca. 300 millioner kroner. Byggingen omfatter en 300 meter lang dypvannskai med 22 meter dybde og et planert areal på 85.000 m2. Grøtsund er definert som ISPS-område med blant annet en 30 meter bred Ro-Ro rampe.

På havneavsnittet er det plassert 10-tonns overflatelastere, 150-tonns punktlastere, 47-tonns "crawler crane" og 150-tonns pullerter.

Politisk ros

Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Elnar Holmen, besøkte nylig Tromsø Havn og hadde følgende kommentar til Grøtsund havneavsnitt:

- Dette er et svært spennende prosjekt. Det er gledelig at Tromsø Havn griper muligheten og legger til rette for at Grøtsund skal kunne møte de behovene som vil oppstå i takt med at petroleumsvirksomheten for alvor har kommet til landsdelen, understreket Elnar Holmen.

Infrastruktur og verdiskaping

Havnedirektøren understreker betydningen av å jobbe systematisk og målrettet mot potensielle brukere som oljeselskap, riggrederi, baseselskap, lokalt og regionalt næringsliv og andre bedrifter innen petroleumsrettet og petroleumsrelatert leverandørindustri.

- Det er viktig at en kritisk masse av ledende og konkurrerende bedrifter etablerer seg på Grøtsund. Konkurranse og samarbeid mellom selskap med ulik kompetanse, ulike erfaringer og ulike vurderinger av leting, utbygging, drift og vedlikehold er viktig for å få realisert størst mulige verdier fra olje- og gassressursene. Da spiller de hverandre gode, forteller Pettersen.

- For å innfri våre mål må vi også inngå strategiske samarbeidsavtaler med selskap som gir oss tilgang til komplementære ressurser. Vi har inngått samarbeidsavtaler med verdensledende selskap som Tristein, IOS InterMoor og Asco Norge, sier han og fortsetter:

- Sist, men ikke minst er det viktig å frigjøre all energi og innovasjonskapasitet hos de ansatte og forankre mål og verdier. De ansatte i Tromsø Havn er de opplagte ambassadørene for Grøtsund havneavsnitt, sier Halvar Pettersen.

STILLING LEDIG: