Rehabiliterer flyplass i nord

Lemminkäinen Norge har underskrevet kontrakt med Forsvarsbygg om rehabilitering av Andenes lufthavn, en kontrakt på totalt 162 mill. kroner.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet har oppstart i begynnelsen av august, og skal etter planen være ferdig i november 2014.

- Dette er en god start for vår anleggssatsning i Nord-Norge. Kontrakten inneholder også 40.000 tonn med nyasfaltering av rullebane, et område vi har meget god kompetanse og erfaring med, sier regiondirektør i Lemminkäinen, Frank Mathillas.

Rullebane fra 1955

Det er en total renovering av rullebanen som skal utføres, og det er et omfattende arbeid. Jobben som skal utføres omfatter fjerning av eksisterende asfaltdekker over betongdekket fra den opprinnelige banen fra 1955. I tillegg skal rullebanens skuldre utvides med 1 meter på hver side. Taksebane A skal reasfalteres, og plattformer tilknyttet taksebanen skal også rehabiliteres. Dette gjøres ved at toppdekket på kjørebanen freses og at det legges nytt slitelag.

Da flyplassen ble bygget i 1955 ble flere tusen betongplattinger støpt og skjøtet sammen til en 3 km lang rullebane. På 1970-tallet ble det første laget med asfalt lagt over betongen. Etter dette har rullebanen på den militære flyplassen, som er hjemmebase for Orion-flyene, fått ytterligere fire lag. Det siste ble lagt i 2009. Denne asfalten skal nå fjernes og betongfundamentet stabiliseres, slik at spenningene som oppstår ved temperaturendringer ikke skaper problemer.

Mange underentreprenører

- Flyplassprosjekter er komplekse, og inneholder mange fagområder der vi får bruk all vår erfaring og kompetanse. Vi har mange underentreprenører som blir involvert. God koordinering mot dem er viktig for at prosjektet skal lykkes. I tillegg ligger flyplassen i et område med krevende klimatiske forhold som det også må tas hensyn til i prosjektet, sier avdelingssjef Anlegg Nord, Stian Andreassen.