Flommen i mai 2013 gjorde store skader i deler av Gudbrandsdalen. Nord-Fron kommune sitter foreløpig igjen med svarteper etter å ha reddet et boligfelt. (Illustrasjonsfoto fra Kvam sentrum)
Flommen i mai 2013 gjorde store skader i deler av Gudbrandsdalen. Nord-Fron kommune sitter foreløpig igjen med svarteper etter å ha reddet et boligfelt. (Illustrasjonsfoto fra Kvam sentrum)

Reddet verdier, men må betale

Under den store flommen i mai 2013 reddet Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen et boligområde fra store skader ved å lede vannet over et landbruksareal. Så langt sitter kommunen alene med regningen.

Publisert Sist oppdatert

Naturskadefondet har så langt gitt avslag på å betale for de kostnadene kommunen har hatt for å rette opp skadene på landbruksarealet, ifølge avisen GD. Naturskadefondet vil ikke betale fordi de mener skaden er påført av tredjeperson, altså kommunen.

Nord-Fron har naturlig nok klaget på avgjørelsen. Hadde kommunen ikke grepet inn, ville det etter alt å dømme ha blitt langt større naturskader der Naturskadefondet og Norsk Forsikringsskadepool naturlig ville ha kommet inn i bildet.

Det kan altså synes som jussen er viktigere enn praktiske realiteter. Juridisk rådgiver i Nord-Fron kommune, Anne Marit Mork, uttaler at man kan bli mer forsiktig med å gripe inn i lignende tilfeller hvis kommunen skal bli sittende med regningen alene.