Prosjektering av Rogfast ut på anbud

Planleggingen og prosjekteringen av milliardprosjektet Rogfast er lyst ut på anbud.

Publisert Sist oppdatert
Arbeidet omfatter planlegging og prosjektering av E39 Rogfast fra Harestad i Randaberg kommune til Laupland i Bokn kommune.
- Dette er et stort oppdrag og en viktig milepæl for Rogfast, sier prosjektleder Tor Geir Espedal.

Planlegging og prosjektering betyr arbeid med forprosjekt, konkurransegrunnlag (tegninger og skildringer), og byggeplan (arbeidstegninger og data for bygging). Arbeidet inkluderer også planlegging og prosjektering av tunnelarmen til Kvitsøy. I tillegg er det snakk om planlegging og prosjektering av dagsoner i Randaberg, på Kvitsøy og på Bokn.
 
Planlegging og prosjektering av massedeponi Mekjarvik sør, på Kvitsøy, i Arsvågen og i området Knarholmen er også en del av kontrakten som er lyst ut. På Bokn er det i tillegg en opsjon på planlegging og prosjektering av kryss ved Knarholmen, kryss på Østre Bokn og en del støytiltak mellom kryssene. Frist for levering av tilbud er 24. april.