Styreleder i Skandinaviakrysset AS, Arve Bones, mener det vil være en god løsning med terminal på Kongsvinger, både miljømessig og økonomisk.
Styreleder i Skandinaviakrysset AS, Arve Bones, mener det vil være en god løsning med terminal på Kongsvinger, både miljømessig og økonomisk.

Ny terminal kan erstatte 50.000 lastebiler

En ny, stor godsterminal på Kongsvinger kan få en kapasitet på 2000 tog i året, og avlaste Oslo-området, mener styreleder i Skandinaviakrysset AS.

Publisert Sist oppdatert

Debatten er velkjent: Hvordan skal gods håndteres her til lands nå når kapasiteten ved og rundt Alnabru er sprengt, og trailertrafikken over Svinesund er i ferd med å kvele E6.

innlandshavn i samarbeid med Moss Havn

I Vestby ønsker man en  . I Kongsvinger ønsker man en stor godsterminal som kan håndtere 2000 tog i året. Det tilsvarer godsmengden som i dag transporteres inn i Norge med 50.000 utenlandske lastebiler.

Gå utenom Alnabru

Les også: 

For importørene kan dette bety lavere kostnader, raskere transporttid og økt leveransestabilitet, skriver Skandinaviakrysset AS i en pressemelding.

- Omlasting på Kongsvinger vil være både tidsbesparende og trafikkøkonomisk. I mange tilfeller kan godset være fremme på Gardermoen allerede før toget er ferdig losset på Alnabru, sier tidligere ordfører og samferdselspolitiker Arve Bones. Han er i dag styreleder i Skandinaviakrysset AS.

- Man kan jo spørre seg hvor hensiktsmessig det er at gods som skal fraktes videre nord- og vestover i landet, først må losses og mellomlagres i Oslo. Togforbindelsen til Europa og Asia gjør Kongsvinger til en naturlig «havn» for all import østfra. Den geografiske plasseringen ved grensen, ti mil nordøst for Oslo, innebærer åpne passasjer i alle himmelretninger, mener Bones.

Knyttet til hele Europa

Med den planlagte Skandinaviaterminalen på Kongsvinger, kan transportselskapene - uten fare for store forsinkelser og ekstrakostnader - flytte godstransport fra hele Europa over på skinner.

- Kongsvinger befinner seg i enden av den svenske jernbanen, og er ikke berørt av problemene for norsk togtrafikk. Sporet fra Sverige til Kongsvinger har en beskjeden trafikkmengde, og er svært sjelden rammet av linjebrudd og togstans. For transportørene vil dette naturligvis bety økt stabilitet og mer presise leveranser, sier Bones.

Det trekkes også fram andre fordeler med Kongsvinger som omlastingsterminal. Terrenget er nemlig utformet slik at lokomotivene kan trekke 600 tonn ekstra gjennom hele Sverige og helt frem til Kongsvinger, før det eventuelt må settes på et ekstralok for resten av strekningen vestover mot Oslo.

Transportselskapene kan med andre ord frakte 600 tonn «gratis» helt frem til Kongsvinger. Dette tilsvarer cirka 30 semitrailere.

Ved å etablere to sidespor på Siva et par kilometer utenfor Kongsvinger sentrum, ønsker  Skandinaviakrysset AS å legge til rette for selskaper som ser den transportøkonomiske verdien av å få losset godset over på biler før toget drar videre til Alnabru, eventuelt snur og vender tilbake til Sverige.

Med sine to sidespor vil Skandinaviaterminalen ha kapasitet til å håndtere anslagsvis seks-sju tog på inntil 600 meter om dagen. Denne godsmengden tilsvarer 200 semitrailere i døgnet. Multipliserer vi antallet med 250 virkedager, ender vi altså på 50.000 semitrailere på årsbasis. Skandinaviakrysset kan med andre ord håndtere 1.250.000 tonn gods i året.

Støttes av Jernbaneverket

Jernbaneverket har allerede bevilget et milliontilskudd til byggingen av de to sidesporene, og alle planer er godkjent av myndighetene.

- Alt er i grunnen klart til å settes i gang. Nå ønsker vi å kartlegge hvilke transportselskaper som kan være aktuelle samarbeidspartnere. Mange har nesten avskrevet toget til godstransport i Norge, blant annet på grunn av gigantiske investeringsbehov og lang tidshorisont. Slik behøver det ikke være, mener Bones

- Vårt alternativ tar utgangspunkt i hvilken retning de store godsvolumene flyter. Det er altså fra utlandet og inn i Norge. 

- Med Skandinaviakrysset utnytter vi den ledige jernbanekapasiteten som allerede finnes, og reduserer samtidig behovet for store utbygginger i pressområdene. Dette kan gjøres raskt, og dessuten til en svært lav pris, sier styrelederen i Skandinaviakrysset.