Northland stopper virksomheten og sier opp ansatte

Northland Resources SE med sine datterselskap skriver i en pressemelding at virksomheten stoppes på ubestemt tid. De fleste ansatte skal sies opp.

Publisert Sist oppdatert

Den siste tids lave jernmalmpriser har satt press på selskapets allerede pressede økonomi. Styret ba derfor om at eierne av Super Senior Bridge Bond (SSBB) frigjorde midler som var deponert hos fordringshavere.

Da dette ikke fikk tilstrekkelig støtte tok styret beslutningen om å stoppe gruvevirksomheten i Nord-Sverige. Dette skal skje kontrollert. Alt jernmalm som er produsert skal leveres. Northland jobber fortsatt med en langsiktig finansieringsløsning for malmuttak.

Måtte unngå konkurs

Alle leveranser til selskapet er stoppet, og styrets plan er å betale de kostnader som er påløpt frem til stopptidspunktet i produksjonen. De fleste ansatte sies opp:

- Med tanke på det ekstremt utfordrende markedsklimaet er styrets beslutning om å stoppe driften den eneste måten å unngå konkurs. Dette innebærer beklagelig nok at mange engasjerte og dyktige medarbeidere må forlate selskapet. Alle våre medarbeidere har arbeidet hardt for Northlands beste, og jeg er imponert over lojaliteten som har kommet til syne i disse vanskelige tider, sier adm. direktør Johan Balck.

Tenker langsiktig

- Northland er styrket etter de operasjonelle forandringer og kostnadsbesparinger som er gjort de siste månedene. Men selskapet har ikke mottatt tilstrekkelig støtte for å kunne fortsette virksomheten. Med tanke på den anstrengte likviditeten og det utfordrende markedet har styret besluttet å stoppe driften for å sikre en langsiktig finansiering og vente på at markedet forbedres, sier styreleder Olav Fjell.