Det kreves ekstra investeringer og vedlikehold av veier der slike 90-tonnere skal gå i skytteltrafikk med få minutters mellomrom.
Det kreves ekstra investeringer og vedlikehold av veier der slike 90-tonnere skal gå i skytteltrafikk med få minutters mellomrom.

Northland bygger veier for 116 millioner

Northland Resources S.A. har undertegnet en avtale med Trafikverket om å investere 116 mill. svenske kroner i å forbedre veiene mellom gruven i Kaunisvaara og omlastingsterminalen i Pitkäjärvi, i Svappavaara, nord i Sverige.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er glade for å ha undertegnet denne avtalen som sikrer våre veitransporter av jernmakmkonsentrat, sier fungerende adm. direktør Peter Pernlöf.

Når veien er ferdig opprustet skal det fraktes opp mot 5 mill. tonn jernmalmkonsentrat per år på den 16 mil lange strekningen, med kjøretøy med totalvekt opp mot 90 tonn.

Bygger for over en milliard

Med tyngre transporter følger et høyere behov for vedlikehold og drift av veiene. Veiene skal oppgraderes til «klass 3» som innebærer en høy standard for vintervedlikehold og veidrift.

Northland skal betale 10 % av summen det er planlagt brukt på veiene. Dette tilsvarer 116 mill. svenske kroner. Selskapet skal også betale Trafikverket 6 mill. svenske kroner hvert år for veivedlikehold.

- Takket være denne medfinansieringsavtalen kan malmtransportene på strekningen mellom Kaunisvaara og Svappavaara få en holdbar og fornuftig løsning som gjør at veiene klarer de tunge transportene de kommende årene, sier Arnold Vonkavaara, regionsjef i Trafikverket.

Kan spare 30 km

Northland og Trafikverket ser blant annet på muligheten for å korte inn kjørelengden med til sammen 30 km når den nye veien mellom lasting og lossing av konsentratet skal bygges.

- Dette vil spare drift- og vedlikeholdskostnader, og redusere miljøbelastningen på grunn av mindre forbruk av drivstoff, sier Hans Nilsson, markeds- og logistikkdirektør i Northland.