Her fra veibyggingen med maskin fra KIME AS.
Her fra veibyggingen med maskin fra KIME AS.

Nord-Norges første midtrekkverk

Mandag 11. november åpnet ny E8 Lavangsdalen. Ifølge Statens vegvesen har den nye strekningen Nord-Norges første midtrekkverk.

Publisert Sist oppdatert

Etter 15 måneder med anleggsarbeid åpnet E8 Lavangsdalen for trafikk mandag 11. november. Veien ble åpnet av statsekretær Bård Hoksrud fra Samferdselsdepartementet.

Midtrekkverk og stopplommer

Nye E8 Lavangsdalen skal nå være en trafikksikker innfartsvei til Tromsø. Den 9,6 km lange strekningen mellom Storskreda i Balsfjord kommune og Sørbotn i Tromsø kommune er utvidet og har fått midtrekkverk. Utvidelsen av veien inkluderer forbikjøringsfelt og stopplommer. Det er også bygd rasteplasser, nye bruer og skredsikringer.


Alvorlige trafikkulykker

Mange alvorlige trafikkulykker er bakgrunnen for utvidelsen av E8. Løsningen med midtrekkverk vil redusere sjansene for møteulykker betraktelig. I tillegg er sideterrenget langs veistrekningen gjort slakere, slik at konsekvensene ved utforkjøring reduseres. Antallet avkjørsler er redusert ved at det er bygget samleveier. Fartsgrensen er 80 km/t.

Anleggsarbeidet

Anleggsarbeidene startet i august 2012.  Anleggsperioden har vært utfordrende på grunn av trafikken gjennom Lavangsdalen, men det har ikke vært noen alvorlige ulykker i forbindelse med anleggsarbeidene. Arbeidet har kommet til sammen 275 mill. kroner.

Entreprenør

KIME AS har vært entreprenør i samarbeid med Ole Nordmo og Sønn AS. De tre største underentreprenørene har vært  Bjørn Bygg AS, Mesta AS og Lemminkäinen AS.