Her er det klart for tunneldriving.
Her er det klart for tunneldriving.

NCC bygger E134-tunnel

NCC skal bygge ny tunnel på E134 mellom Gvammen og Århus.

Publisert Sist oppdatert

NCC Construction er tildelt kontrakten for bygging av ny tunnel på E134 mellom Gvammen og Århus i Telemark. NCC hadde det laveste tilbudet i konkurranse med fem andre entreprenører.

Kontrakten er på 1.017 millioner kroner og byggetiden er stipulert til 4,5 år.

Disse kom med tilbud:

1. AF Gruppen AS 1 293 429 846,-
2. NCC Construction AS 1 017 133 250,35
3. OSSA 1 143 618 056,97
4. Marti Norge AS 1 216 600 984,96,-
5. Veidekke entreprenør AS 1 212 679 002,-
6. Leonhard Nilsen & Sønner 1 319 687 049,66

- Vi er meget fornøyd med kontrakten vi er tildelt av Statens vegvesen. Høy teknisk kompetanse gjør oss konkurransedyktige på store infrastrukturprosjekter, og dette kommer innbyggerne og de som ferdes i Telemark til gode, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Den nye traseen og tunnelen innebærer en betydelig besparelse for reisende på E134.
Den nye traseen og tunnelen innebærer en betydelig besparelse for reisende på E134.

Den nye tunnelen blir 9,4 km lang. I tillegg skal det bygges 1,1 km vei på hver side av fjellet, 5 km lokalveier, to kryss, seks mindre broer og to portaler, samt flere mindre konstruksjoner.

Tunnelen vil få ett løp, med toveis trafikk. Omleggingen av veien gjennom tunnel fra Gvammen til Århus vil korte inn E134 med ca. 11 km. Strekningen vil også få bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet.

Under byggingen vil anleggsområdet følge NCCs eget miljøkonsept Grønn byggeplass, som setter strengere krav enn myndighetenes egne til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

- Gjennom store og små miljøtiltak bidrar vi til en bærekraftig bygg- og anleggsbransje, sier leder for energi og miljø dr. ing. Sigrid Strand-Hansen i NCC Construction.

Arbeidene vil starte i løpet av 2014. Frist for ferdigstillelse er 2019.

Bedre og tryggere

Regionvegsjef Kjell Inge Davik skrev under på vegne av Statens vegvesen Region sør. Han la vekt på betydningen av E134 som ferdselsåre mellom Østlandet og Vestlandet, og mente at med den 9,4 km lange tunnelen mellom Gvammen og Århus blir dette en langt bedre og tryggere veg.

- Ikke minst for tungtrafikken betyr dette mye. En stor del av tungtrafikken mellom de to landsdelene bruker E134, sa Davik. Han fortsatte med at det er en glede å starte på arbeidet med tunnelen.

Det mente også prosjektleder Trude Holter.

- Denne tunnelen var første gang på tegnebrettet midt på 80-tallet, så det er godt å komme i gang etter om lag 30 år, sa hun.