Den venstre kjørerampen kan bli stående igjen i oppreist stilling, etter at rampen er frigjort hydraulisk fra den låste posisjonen (øverste pil). Selv om den hydrauliske sylinderen blir trukket helt sammen, og sylinderfestet er svingt opp, blir kjørerampen stående oppreist (nederste pil).
Den venstre kjørerampen kan bli stående igjen i oppreist stilling, etter at rampen er frigjort hydraulisk fra den låste posisjonen (øverste pil). Selv om den hydrauliske sylinderen blir trukket helt sammen, og sylinderfestet er svingt opp, blir kjørerampen stående oppreist (nederste pil).

Mye brukt rampesystem ble dødsfelle

Arbeidstilsynet advarer mot farlig rampesystem etter dødsulykke.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2012 omkom en anleggsleder da han ble truffet i hodet av en kjørerampe på en maskintilhenger. Dette rampesystemet er fortsatt vanlig på en rekke typer maskinhengere fra ulike produsenter, og eiere av tilsvarende hengere oppfordres av Arbeidstilsynet til å sikre hengerne slik at tilsvarende ulykker unngås.

- Det er sannsynligvis enkle tiltak som kan hindre at lignende livstruende skader skjer igjen, sier regiondirektør for Arbeidstilsynet Midt-Norge, Stig Magnar Løvås.

Er du eier av en maskinhenger med rampesystem som på ulykkestilhengeren, oppfordres du til å kontakte selgeren eller produsenten av tilhengeren din, for å få informasjon om hvordan denne faren kan fjernes.

- En arbeidsgiver har et selvstendig ansvar for å sikre at arbeidsutstyret er trygt i bruk,  understreker Løvås.

Kjørerampene med hydraulisk anlegg, er en maskin etter definisjonen i maskinforskriften, og Arbeidstilsynet Midt-Norge har ansvar for å følge opp importører og produsenter underlagt kravene i forskrift om maskiner.

Døde etter ulykke

En anleggsleder omkom da han ble truffet i hodet av en kjørerampe som falt fra oppreist stilling, på en tilhenger med hydraulisk betjente kjøreramper. Tilhengeren ble brukt til transport av store maskiner. Ulykken skjedde da mannen skulle plassere rampene før en anleggsmaskin skulle kjøres ned fra tilhengeren (se bildet). Mannen var ikke kjent med tilhengeren.

Ulykken er etterforsket av politiet med assistanse fra Biltilsynet. Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn og vil følge opp tilhengere med lignende konstruksjon videre, både mot importører, distributører og med å informere myndighetene i øvrige land i EU og EFTA.

Statens vegvesen har gjort en visuell teknisk undersøkelse av ulykkestilhengeren. Det hydrauliske anlegget med styrehendler viste seg å være tilfredsstillende. Det er imidlertid tilhengeren sin konstruksjon som er årsak til at den ene kjørerampen falt over mannen.

Kjørerampene blir styrt opp eller ned av hydrauliske sylindre. Enkelte maskinhengere har nedre sylinderfeste som ikke er kontinuerlig fastlåst for at kjørerampene skal kunne flyttes for å tilpasse hjulbredden til de maskiner som skal transporteres.

Hvis ikke sylinderfestet er fastlåst før en kjørerampe senkes, kan dette medføre at sylinderen trekker seg sammen, mens rampen fremdeles blir stående i en ustabil og usikret oppreist posisjon. Dermed kan den falle fritt mot bakken.

- Farlig konstruksjon

Arbeidstilsynet er blitt gjort kjent med at dette rampesystemet fortsatt kan være vanlig på en rekke typer maskinhengere fra ulike produsenter. Dermed er ikke problemet spesielt for hengere fra denne ene produsenten, og det finnes mange hengere med tilsvarende system.

- For arbeidstakere som er vant med ramper med fastmonterte sylinderfester, er denne konstruksjonen ekstra farlig, sier Løvås.

Fakta:
- Et produkt som ved normal bruk kan medføre en alvorlig fare for liv og helse, skal ha tydelig informasjon om farene på selve produktet.
- Merking av farer på produktet, bør være i form av standardiserte piktogrammer (bilder).
- Brukerveiledningen skal være på norsk, og ha informasjon om farene.
- Manglende merking og manglende informasjon om aktuelle farer, regnes som en alvorlig mangel ved produktet.
- Maskinimportøren til Norge har et selvstendig ansvar for å sørge for norsk bruksanvisning og nødvendig merking av farene på selve maskinen.
- En arbeidstaker skal få informasjon om farene ved en maskin, på et språk han forstår. Det er arbeidsgivers ansvar.