Rådgiver Jostein Berger Meisdalen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus snakket om massedeponering på Anleggsdagene 2014 på Gardermoen.
Rådgiver Jostein Berger Meisdalen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus snakket om massedeponering på Anleggsdagene 2014 på Gardermoen.

Mangler lokale massedeponier

- Det er veldig mye unødvendig transport fordi det ikke finnes deponier der det bør være.

Publisert Sist oppdatert

Dette sier rådgiver Jostein Berger Meisdalen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Han forteller at det er stadig vanskeligere å finne egnede områder til massedeponering i Oslo og Akershus. De områdene som egner seg best finnes på Romerike, men her er det også andre hensyn å ta:

- Vi har et ansvar på å ta vare på raviner i europeisk sammenheng. Romerike og Trøndelag er områder med mange raviner.

Det er med andre ord ikke greit å fylle igjen raviner for å få flat mark alle steder. Mangelen på egnede lokale deponier gjør at det blir lange og dyre transporter av overskuddsmasse fra bygg og anlegg.

Tjener på å kjøre langt

 Problemet med lang kjøring til massedeponier var tema på Anleggsdagene 2014 på Gardermoen 21. til 23. januar. Daglig leder i Nordby Maskin AS i Nannestad, Karl Kristoffer Nordby, fortalte om sine erfaringer med massedeponering:

- Vi tjener på å kjøre masse langt vi. Vi kalkulerer det bare inn i prisene. Men det er ikke miljømessig og samfunnsmessig forsvarlig, sa han.

Det er mange som vil bygge og bli kvitt masse. Det er lengre mellom dem som vil og kan ta imot overskuddsmasse.

- Noen kommuner finner løsninger raskt, andre er det mer vanskelig med. Vi trenger noen som kan skjære gjennom og si «sånn blir det» for å slippe å kjøre overskuddsmasse langt, sa lederen.

Nordby mener det er viktig med små lokale fyllinger også for å avlaste de store deponiene for fjernlast.