Lett for bomsvindlere

Det skal i dag mye til å bli tatt dersom man kjører rundt med ulovlig bombrikke i en tungbil. Og det er mye å spare.

Publisert Sist oppdatert

I Statens vegvesens kontroller av det nye påbudet om Autopass-brikke i tunge kjøretøy, kom det fram at mange kjøretøy på over 3,5 tonn kjørte rundt med bombrikke registrert som personbil.

Med personbiltakst i stedet for tungbiltakst vil lastebileieren dermed gjøre en ulovlig besparelse. I bomringen rundt Oslo vil det tilsvare 62 kroner per passering.

Ved bestilling av bombrikke er det mulig å huke av for personbil, selv om registreringsnummeret man taster inn faktisk gjelder et tungt kjøretøy. Kontrollørene som AT.no snakket med på Taraldrud kontrollstasjon mandag, fortalte også at bombrikken var knyttet til rett registreringsnummer men feil kjøretøyklasse for de kjøretøyene som ble avslørt med «feil» bombrikke.

Les saken: Kjører lastebil med personbilbrikke

I fremtiden skal det imidlertid bli umulig å bestille bombrikke til feil kjøretøyklasse. I et nytt system som er under utvikling vil nemlig registreringsnummeret automatisk kontrolleres ved bestilling, slik at det ikke går an å lure til seg personbilbombrikke, forteller senioringeniør i Statens vegvesen, Tommy Mathiesen, til AT.no.

- Ikke et problem tidligere

Han forteller at problemet med bombrikker registrert på feil kjøretøyklasse ikke har vært et utstrakt problem tidligere.

- Problemet, slik vi kjenner det, gjelder hovedsakelig bytte av brikke mellom kjøretøy. Det vil si at registreringsnummeret som ligger i Autopass-avtalen stemmer med kjøretøyklassen, men ikke med det kjøretøyet som brikken er montert i, forklarer Mathiesen, som ikke har noe grunnlag for å si at denne typen svindel har vært utstrakt tidligere år.

- Bompengeselskapene har anledning til stikkprøvekontroller. Disse har, ut fra den informasjonen vi sitter med, fram til slutten av 2014, ikke vist store avvik.

Med de nye reglene med obligatorisk bombrikke, vil det skrives ut bot på 8000 kroner både ved manglende brikke og ved feilregistrert brikke.

Får fortsatt regning i posten

Selv om det nå er påbudt med bombrikke, vil tunge biler som passerer en bomstasjon uten brikke ikke få bot, men få regning i posten på samme måte som tidligere.

Det er altså ikke lagt inn noe system slik at man automatisk får tilsendt en bot på 8000 kroner dersom man passerer bomstasjoner uten brikke med tungbil.

-  Kontrollen som gjennomføres i forbindelse med obligatorisk brikke for tunge kjøretøy utføres av en autorisert kontrollør, det vil si enten Statens vegvesen, tolletaten eller politiet, som en ordinær tungbilkontroll. Bomstasjonene kan ikke brukes til dette. Dette handler for det meste om konsesjon fra Datatilsynet og hjemmelen for bompengeinnkreving, forteller Mathiesen.

Tar ikke bilde

Det tas heller ikke bilde av biler som passerer med gyldig brikke. Dermed vil det heller ikke være mulig å gå tilbake å se på bilder for å gi bøter i etterkant.

- Normalt tas det ikke bilde av kjøretøy med gyldig brikke, med unntak av ved stikkprøvekontroller. Kjøretøy uten brikke tas bilde av og denne informasjonen lagres hos bompengeselskapet til faktura er betalt, opplyser Mathiesen.