Eksisterende Leite bru skal rives og erstattes av ny bru i tre.
Eksisterende Leite bru skal rives og erstattes av ny bru i tre.

Kruse Smith lavest på ny bru

Statens vegvesen har fått to tilbud på riving av eksisterende Leite bru E16 i Oppland, kappestøp på tre fundamenter samt bygging av ny bru tilpasset gående og syklende.

Publisert Sist oppdatert

Den nye brua vil bedre forholdene for gående og syklende betraktelig. Arbeidet skal være ferdig i våren 2015.

Følgende to firmaer har levert tilbud på arbeidene som skal gjøres med Leite bru:

- Brødrene Dokken AS, 7.481.662,40 kroner.
- Kruse Smith Entreprenør, 6.419.050 kroner.

Tilbudene skal i tiden som kommer gjennomgås av Statens vegvesen før tildeling av oppdraget gjøres. Det er ventet at kontrakten inngås i løpet av et par måneder. Arbeidene som skal gjøres med Leite bru starter opp etter signeringen og skal sluttføres i løpet av våren 2015.

Ettersom eksisterende bru er i dårlig forfatning, skal entreprenøren som tildeles oppdraget rive eksisterende bru. Entreprenøren skal også bygge ny bru i tre, men før dette gjøres skal det gjennomføres kappestøp på tre fundamenter. Den nye brua vil bli 56 meter lang og få en bredde på tre meter. Med ny Leite bru vil det bli sammenhengende gang- og sykkelveiforbindelse mellom Island bru og Bagn sentrum. Utbedringen av Leite bru er et spleiselag mellom Sør-Aurdal kommune og Statens vegvesen.