En tilsynelatende primitiv, men meget effektiv metode for å sprette storstein i brudd. Brøyt International a/s, Bryne, har utviklet klyper som kan plukke opp den tunge jernkula for deretter å slippe den ned på storsteinen.
En tilsynelatende primitiv, men meget effektiv metode for å sprette storstein i brudd. Brøyt International a/s, Bryne, har utviklet klyper som kan plukke opp den tunge jernkula for deretter å slippe den ned på storsteinen.

Knuse-kula til Brøyt

Husker du saken om Brøyts klype til å plukke opp knusekuler som sto i A&T nummer 9, 1992? Journalist er Bjørn Eilert Eriksen.

Publisert Sist oppdatert

Vi har tidligere presentert Brøyts steinknuser, ei jernkule som veier mellom 6,5 og 7 tonn. I startfasen var teknikken å plukke oppkule med lasteskuffen, legge den i riktig posisjon i klaffeskuffen og deretter slippe den med å¨steinen fra noen meters høyde. I dag har Brøyt utviklet systemet videre, bygd på de gode erfaringene fra testperioden. Selskapet går nå ut i full bredde med lansering av det nye systemet.

Den viktigste erfaringen med videreutviklingen er at lasteskuffen med bunnåpning kan skiftes ut med en vanlig skuff. Det gir lavere investering og etter Brøyts erfaringer også et system som krever mindre vedlikehold.

Systemet består kort og godt av at det er montert to hydraulikksylindre som ender i ei klype ved «roten av skuffefestet» på stikka. Med denne klypa fanger maskinføreren opp kula, løfter den til riktig høyde og posisjon over steinen og slipper den. Tester viser at man oppnår større kapasitet i spretting av storstein. Føreren har bedre oversikt, sikter bedre og kan etter sprettingen lettere plukke opp kula for neste knuserunde.

Førsøkene er fremfor alt utført i Tyskland med stort hell, hevder selskapet.