Kjemper for yrkessjåførenes arbeidsvilkår

«Jeg innrømme at det føles litt rart å erfare at den største motstanden er å møte blant yrkessjåførene selv», skriver advokat  Ken Roger Bratteng i Yrkestrafikkforbundet  i en debattkommentar på Facebooksiden Yrkessjåføren.no, der enkelte har vært kritiske til arbeidet YTF gjør for tarifflønn. Les hele kommentaren under.

Publisert Sist oppdatert

Kommentar: YTFs krav om allmenngjøring innebærer at all transport som foregår i Norge skal skje til norske vilkår. Vi mener det ikke er urimelig å kreve.

Dessuten går det åpenbart utover lønns- og arbeidsvilkår i norske selskaper, at man konkurrerer med sjåfører 
som jobber for 5.000 kr. i måneden. Utviklingen vil bety at norske langtransportsjåfører får samme skjebne som sjømannen, de blir borte.

YTF har lagt ned betydelige ressurser for å motarbeide dette. På våre hjemmesider ligger det både juridiske vurderinger av dette opp mot EU-retten og statsvitenskapelig gjennomgang av de virkemidler som følger med. 

Med et allmenngjøringsvedtak vil også de store speditørene bli ansvarliggjort ved at de har informasjonsplikt, påseplikt og solidaransvar for allmenngjorte lønnsvilkår. For transport i Norge, vil det alltid være norske selskaper involvert og de risikerer sanksjoner dersom transportkostnadene er så lave at det må være sosial dumping involvert. 

Vi ønsker med dette å ta det samfunnsansvaret det er å motarbeide sosial dumping blant utenlandske sjåfører. Men også å stoppe utviklingen hvor norske sjåfører blir presset til dårligere vilkår. 

Allmenngjøring er et akseptert virkemiddel i EU-retten og innebærer at nasjonal tarifflønn blir minstevilkår, dersom en ikke har bedre vilkår fra hjemlandet. Det innebærer altså ikke, som en del synes å tro, at norske sjåfører skal lønnes ned til de lønninger som gjelder i andre land. 

Vi har allerede hatt møter med de ulike partigruppene på Stortinget, Arbeidsdepartementet, Samferdselsdepartementet og EU-statsråden for å få oppslutning om vårt krav. De har blitt presentert for våre rapporter.

I tillegg krever vi at kabotasjeregelverket må strammes inn, slik at en tur er en tur, og ikke flere lastinger og lossinger. 

YTF er en sammenslutning av yrkessjåfører som har gått sammen for å bedre sjåførenes arbeidsvilkår. Styret velges av og blant aktive yrkessjåfører. I tillegg til at de ansetter et sekretariat som består av folk med erfaring fra bransjen og fagfolk som står til disposisjon for sjåførene (f.eks. advokater). 

Disse går nå i bresjen for å sikre framtiden til yrkessjåførfaget. De har tatt kostnaden det er å være organisert, og har unisont støttet opp om dette prosjektet som vil ha betydning for alle yrkessjåfører i Norge. 

Om jeg får være litt frimodig, må jeg innrømme at det føles litt rart å erfare at den største motstanden er å møte blant yrkessjåførene selv. 

For de som har fulgt med de siste dagene, vil de ha fått med seg at alle politiske partier lover bot og bedring. Og det tolker i alle fall YTF som et positivt signal i forhold til oppfølging av det allmenngjøringskravet vi vil fremme. 

Vi er riktignok et lite forbund og skulle gjerne ønske oss flere godsmedlemmer, ettersom det ville gitt større tyngde. Men i desto større grad er det vel egnet til å glede seg over at vi har ansatte og tillitsvalgte som er idealistiske nok til å bruke både arbeidstid og fritid for å sikre framtiden for yrkessjåførfaget.

Advokat Ken Roger Bratteng, Yrkestrafikkforbundet