Isachsen lavest på E6-prosjekt

Isachsen Entreprenør leverte det laveste tilbudet blant fem tilbydere på bygging av ny E6 Biri-Vingrom.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidet på den 18 km lange strekningen starter høsten 2014, med bygging av midtrekkverk og en to kilometer lang forbikjøringsstrekning ved Svennes på Biri. Det skal også bygges gang- og sykkelvei sør og nord for Biristrand skole. Totalt ca. fire kilometer.

Blant de fem entreprenørene som leverte tilbud til tilbudsåpningen mandag 16. juni, var Isachsen Entreprenør lavest og Hæhre Entreprenør høyest på pris.

Disse leverte tilbud:
Hæhre Entreprenør: 307 203 618,10 kr.
Isachsen Entreprenør: 226 992 078 kr.
Veidekke Entreprenør: 242 296 641 kr.
NCC: 262 810 811 kr.
Anlegg Øst Entreprenør: 257 548 419 kr.

Nå skal Statens vegvesen kontrollregne tilbudene. Det skal etter planen sendes ut tildelingsbrev 11. juli, med en klagefrist på minst 10 dager, etterfulgt av kontraktsignering i slutten av juli.
 
 
Statens vegvesen opplyser på nett at valgt entreprenør og Statens vegvesen skal holde samhandlingsprosess i forkant av anleggsstart.