Senkekassen ble sjøsatt 18. juli. Da var den mellom 11 og 12 meter høy. Resten av støpearbeidet foregikk mens kassen lå til sjøs.
Senkekassen ble sjøsatt 18. juli. Da var den mellom 11 og 12 meter høy. Resten av støpearbeidet foregikk mens kassen lå til sjøs.

Ingeniørkunsten bare fiskene får se

Månedsvis med arbeid, 110 tonn armeringsjern og 380 kubikkmeter betong er gått med til å lage en av de to senkekassene som er en del av fundamenteringen av Tresfjordbrua på E136 i Møre og Romsdal. I dag sleper entreprenøren Bilfinger den til sjøs og senker den til bunns.

Publisert Sist oppdatert

 

I dag slepes en helt spesiell konstruksjon ut fra kaia på Skorgenes til brutraseen i Tresfjorden. Det er en såkalt senkekasse. Det er en sirkulær betongsilo med en grunnflate på godt over 60 m 2 og en høyde på over 20 meter, altså på størrelse med en seksetasjes bygning. Kasseen ble sjøsatt før den var ferdig og fullført mens den lå i vannet.

Nå slepes den ut i fjorden til en lekter som brukes til å holde den på plass mens den forankres til et feste på havbunnen. Her blir den først senket ved hjelp av ballastering med vann, deretter fylt med grus, forankret og forseglet for godt. Da vil bare toppen av senkekassen bli synlig over havoverflaten. Statens vegvesen har montert et webkamera som dokumenterer byggingen av Tresfjordbrua med nye stillbilder seks ganger i timen.

Status for byggingen av Tresfjordbrua                        

Senkekassen som monteres nå er den ene av de to hovedfundamentene ved seilløpet under Tresfjordbrua. Den andre, som er dobbelt så høy, er under bygging på Skorgeneset og planlegges plassert i brutraseen i månedsskiftet februar/mars 2014.

Det sjuende av i alt 13 pelefundament er nå så godt som ferdigstilt, og dette arbeidet forventes fullført våren 2014.

Etter pelingen følger armering og utstøping av pelene, pelehodene og søylene. Dette arbeidet er godt i gang fra Remmem-siden. Den første søylen fra land er ferdig, og den andre er halvveis oppe. Landkaret på Remmem er også ferdig, og er sammen med den første søylen (og en hjelpesøyle imellom) klare for den pågående monteringen av forskalingsvognen som skal brukes til å bygge selve brukassen (kjørebanen).

På Vikebukt- siden av brua har tunnelentreprenøren Bilfinger M3 fylt ut masse frem til landkarområdet noe over sjønivået. Fremover mot årsskiftet skal denne delen av fyllingen heves flere meter, og det skal plastres med stor stein for å sikre mot utvasking. Ytre del av fyllingen vil da være klar for bygging av landkar samtidig som fyllingen inn mot land på Vikebukt ferdigstilles frem mot sommeren 2014.