Adm. direktør Inge Stensland: - Eierskifte blir bra for våre ansatte, for våre kunder og for Caterpillar. (Fotografi av bilde i bladet)
Adm. direktør Inge Stensland: - Eierskifte blir bra for våre ansatte, for våre kunder og for Caterpillar. (Fotografi av bilde i bladet)

Husker du: Pon Holdings - ny eier av P&B...

Husker du saken i Anlegg&Transport nr. 12, 2002, om hvordan Pon Holdings ble eier av P&B? Den er skrevet av Bjørn Eilert Eriksen og er gjengitt som den sto på trykk.

Publisert Sist oppdatert

Om det ikke skjer noe sensasjonelt i innspurten, vil den nye eieren av Pay & Brinck om kort tid hete Pon Holdings B.V. Pon er fra Nederland, og eierskiftet vil skje etter at selskapet har lagt inn bud på nåværende P&B-eier, børsnoterte Geveke N.V. som også er fra Nederland. I tillegg til P&B, eier Geveke også Caterpillar-distributørene i Sverige, Danmark og Nederland som går inn i kjøpet. På norsk hold hilses eierskiftet velkomment, og det viktigste og avgjørende: Caterpillar har allerede gitt sin velsignelse til eierskiftet.

Trolig gjorde Geveke sitt største «scoop» da selskapet sammen med Caterpillar for kort tid siden sikret seg kontroll over det svenske utleieselskapet Cramo. Posisjoneringen innen utleie har ganske sikkert stimulert Pons interesse.

Budet fra Pon Holding på Geveke kom som lyn fra klar himmel 6. november. I børsmeldingen het det at styret i Geveke trolig ville anbefale salg etter at budet lød på 28 Euro pr. aksje.

I en ny pressemelding en måned senere (6. desember) presiseres det at forhandlingene går som planlagt. Det offisielle budet vil foreligge straks «due dilligence»-prosessen er gjennomført og partene er kommet til full enighet, trolig i midten av desember. Når dette leses kan avgjørelsen være tatt.

Hilses med glede

Adm. direktør Inge Stensland hos Pay & Brinck og svenske Engson er klar i sin vurdering av det kommende eierskiftet: - Dette blir bra for våre ansatte, for våre kunder og for Caterpillar.

- Hva bygger du en slik vurdering på nå som partene fortsatt er midt i selve salgsprosessen?

- Gjennom pågående due dilligence-undersøkelser har vi vært i kontakt med en rekke representanter for Pon Holdings, og jeg har i tillegg hatt møter med ledelsen i selskapet. Vår konklusjon er at dette blir bra for alle parter.

- Kan du utdype dette noe nærmere?

- Historisk sett er Pon et rent familieeid selskap som ikke er notert på børsen. Pon er kjent for å tenke langsiktig, noe vi er tjent med, og Pon har erfaring med å håndtere store agenturer med markedsføring av kapitalvarer. Selskapet har egen bank og forsikringsvirksomhet, og Pon er et finansielt sterkt konsern. Kjernevirksomheten utgjør import og distribusjon av kapitalvarer, og det passer oss som hånd i hanske, hevder Stensland.

Han legger ikke skjul på at det er store forventninger i hele P&B-organisasjonen til hva eierskiftet vil medføre, selv om man, naturlig nok, på kort sikt neppe vil merke de store endringene.

Rendyrker Caterpillar

Pon Holding har allerede svært gode relasjoner til Caterpillar. Det skyldes blant annet at datterselskapet også distribuerer Cats teleskoplastere i flere stater i USA og blant annet er utpekt til «Årets distributør» i Nord-Amerika.

Dette til tross, Caterpillar og anleggsmarkedet representerer likevel et nytt satsningsområde for Pon. Skal vi dømme ut fra den første pressemeldingen, hersker det likevel ingen tvil om at Pon Holding ønsker å satse helhjertet på Caterpillar-representasjonen, og at nederlenderne vil foreta de nødvendige trekk for å gjøre denne jobben.

I pressemeldingen understrekes det blant annet

* at Pon Holding har både ekspertise og finansiell styrke til å implementere Gevekes strategi hvor det fokuseres på vekst. I dagens situasjon mangler Geveke Pons finansielle styrke som er nødvendig for å gjennomføre vekstmålsettingen, men hvor distribusjon av Cats maskinprogram har en sentral plassering.

* Videre kan teksten i pressemeldingen tolkes dithen at Pon helt og holdent vil satse eksklusivt på Cat-programmet, inklusivt utleievirksomheten gjennom Cramo. Dette tenkes løst ved at de øvrige Geveke-aktivitetene skal overføres til et nytt selskap.

* Pon sier klart at før budet på aksjene foreligger, vil det bli presentert en ny finansiell strategisk partner. Pon tar sikte på å beholde en minoritetsandel i dette selskapet og samarbeide med den nye partneren som skal dekke hele virksomhetene eksklusiv Cat/Cramo.

Selv om det på nåværende tidspunkt, og under forutsetning av at kjøpet blir gjennomført, foreligger relativt sparsommelige informasjoner fra Pon, gir likevel uttalelser i den første pressemeldingen en klar pekepinn om strategien bak oppkjøpet.

Vi tolker dette dithen at Pon etter samarbeidet med Caterpillar, innen materialhåndteringsområdet i USA, virkelig har fått smaken på det verdens største produsent av anleggsmaskiner kan tilby markedet. Uten tvil føler selskapet seg sterkt nok til å kunne styrke Caterpillars produkter i markedet.

Størrelsen på selskapet

I meldingen 6. desember pekes det blant annet på at Geveke N.V. omsatte for 1 milliard Euro i 2001. Nettoen var på 18,3 mill. Euro, og selskapet har 3300 ansatte. Totalt er selskapet representert i 14 europeiske land.

Caterpillars tunge utstyr har tydeligvis fascinert Pon Holdings som nå trolig overtar Geveke-selskapet.
Caterpillars tunge utstyr har tydeligvis fascinert Pon Holdings som nå trolig overtar Geveke-selskapet.

Familieselskapet Pon Holdings B.V. omsatte i 2001 for 3,4 milliarder Euro og har 6000 ansatte. Det sies ingenting om resultatet, men selskapet har aktivitet i Europa og USA.

Et enkelt regnestykke tilsier at det nye selskapet i utgangspunktet vil ha 9300 ansatte og omsette for ca. 4,4 milliarder Euro, uten tvil et betydelig selskap.

Fakta om Pon Holdings B.V.

Selskapet ble etablert som et familieselskap i 1898 og er fortsatt på private hender med W.N. Pon som styreformann. Virksomheten er delt i følgende 8 divisjoner (andel av omsetningen i %):
* Bilimport (28%)
* Forhandlerorganisasjon (18%)
* Utstyr for materialhåndtering (18%)
* Finansielle tjenester (18%)
* Industriell produksjon (6%)
* MAN lastebiler/motorer (5%)
* Bildeler (bl.a. dekk) (4%)
* Telecom-produkter (3%)

Det vel 100 år gamle selskapet er rangert til å være blant Hollands 30-50 største bedrifter. Omsetningen i 2001 var på 3,4 milliarder Euro, og av 6000 ansatte arbeidet 2000 utenom Holland.

Pons klare strategi går på langsiktighet, import og salg av kapitalvarer og på å representere topp «brands». Bildivisjonen omfatter merker som VW, Audi, Porsche, Seat og Skoda; lastebilsektoren omfatter MAN inklusivt motorer. Innen materialhåndtering står kjente gaffeltruckmerker som Linde, Clark, samt Cat teleskoplastere (USA) på programmet. Nylig kjøpte Pon utleieselskapet Gunco med 3500 maskiner i utleieparken.

Innen bilutstyr selges blant annet Continental dekk, SAF aksler og tekniske gummiprodukter fra ContiTech.

I USA leveres ventiler til olje-, gass- og petrokjemisk industri, og i tillegg er divisjonen som leverer utstyr til interntransport-markedet, betydelig.

Innen telekommunikasjonsdivisjonen inngår Compaq- og Nokia-produkter, og det er etablert utviklingssamarbeid med Siemens med tanke på utstyr som dataene når det innføres "kilometer-skatt-systemer". Pon Telecom Europe har en sentral rolle i dette arbeidet.

Milepæler

Blant milepæler i selskapets historie kan nevnes:

1898: Selskapet etablert
1900: Import av Opel tråsykler
1930: Eksklusiv import av Opel
1947: Offisiell VW-importør
1949: Porsche-importør, Michelin dekkimportør
1950: Etablert 100 forhandlere
1960: Etablering av finans/forsikringsselskap
1974/91: Audi/Seat/Skoda-importør
1980: MAN-importør
1990: Kjøpte importøren av Linde gaffeltrucker
1995: VW og Audi-importør i Polen
1996/97: Pon North America etablert
1998: Reorganisert selskapet i 8 divisjoner

STILLING LEDIG: