Tunneldrivingen er fullført i Stordalstunnelen i Etne.
Tunneldrivingen er fullført i Stordalstunnelen i Etne.

Gjennomslag i Stordalen

Det var gjennomslag i E134 Stordalstunnelen i Etne onsdag 29. oktober.

Publisert Sist oppdatert

Tunnelen på 1190 meter med portaler har hatt varierende fjellkvalitet. Massene ble brukt i veianlegget gjennom Stordalen, for det meste i de store fyllingene som ligger langs den nye veiparsellen.

To tunneler

Fra før har entreprenøren fullført den kortere Bakkatunnelen. Her er man også i gang bygging av tunnelportaler. Det same gjelder for Stordalstunnelen. Videre blir det grøfting gjennom de to tunnelene og vannsikring av tak og vegger. Deretter kommer elektroentreprenøren for å gjøre sin arbeider.

Kruse Smith og Kvinnherad Elektro

Det er Kruse Smith som har hovedentreprisen for E134 Stordalen, med flere underentreprenører for blant annet masseflytting under tunneldrivingen. Elektroentreprenør i tunnelene er Kvinnherad Elektro.

Veistrekningen skal åpnes for trafikk høsten 2015.

STILLING LEDIG: